پرسونل شعبه «سپیدار» به فعالیت های «ملی» علیه عطا نور سرگرم اند

گزارشی از شعبات «سپیدار» آمده است که می گوید دکترعبدالله علاوه براین که به کمک چند نفر از مشاورین خود و تماس با مراجع خارجی درمورد طرد عطا از بلخ کار می کرد، مقدماتی هم فراهم شده است که عطا نور بعد از برکناری بلافاصله به فساد مالی و اداری متهم شده و دوسیه وی بعد از ارجاع به دادگاه، تا زمان انتخابات در گردش باشد و او هرگز این صلاحیت قانونی را پیدا کرده نتواند که به عنوان رقیب وی درانتخابات عرض اندام کند.
این گزارش می افزاید که تا کنون موارد متعددی تحت نام تخلفات تخلاف عطا نور از سوی تیم عبدالله تنظیم و صورت بندی شده است. از جمله سندی ساخته شده که گویا استاد عطا به مناسبت ساماندهی جشن نوروز و میله گل سرخ دو میلیون دالر از عواید بندر حیرتان برداشت کرده است. اوراق این موضوع را به عبدالله رسانده اند.
دکترعبدالله به تشویق اطرافیان خود درنظر داشت مجموعه اوراق جمع آوری را تحت نام دوسیه فساد عطا محمد نور به مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین ارسال کند اما وضعیت به سرعت تغییر کرد و عطا یک جبهه مقاومت سراسری علیه ارگ و عبدالله به وجود آورده و اکثر جریان های شمال درحمایت از عطا برخاسته اند. بنابرین عبدالله درحاشیه وقایع قرارگرفته و دوسیه هنوز درجعبه میزش قرار دارد.
درهمین حال گزارش دیگری مشعر است که درمباحثات خودی ارگ نشینان به جای حرمت گذاری به دکترعبدالله، نسبت به ایستاده گی واستدلال عطا نوردر مقابل عبدالله حسن نظر وجود دارد. آن ها میگویند، عطا بود که عبدالله را سهامدار دولت ساخت. اشاره برآن است که با نیروی اصلی طرف مقابل باید یک راه حل جستجو شود. درمتن ارسالی از عبدالله به عنوان «نامرد ترین آدم درتاریخ تاجیکان» نام برده شده است. همین مرجع ارگ معتقد است که حداعظم توطئه برضد عطا نور درکاخ سپیدار طراحی شده است.گزارش نامه افغانستان
+++++++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط
این که جلو تذکره برقی گرفته شد، به عبدالله ربطی ندارد؛ به مقاومت مردم مربوط است. توزیع قریب بود به امر عبدالله وغنی آغاز شود؛ مردم مانع شدند و حالا عبدالله آن را به نام خود اعلام می کند!
داکترعبدالله عبدالله:
تا زمانیکه مشکل اساسی در مورد تذکره های برقی حل نشود وقناعت مردم حاصل نگردد توزیع نخواهد شد.
هارون «امیرزاده» درین باره نگاشت:
اعلام این خبر توسط برخی طرفداران عبدالله که گویا او فرمان توقف شناسنامه های برقی را داده است، واقعیت ندارد. این اعلام به خاطر اغفال و کاهش احساسات مردم به خاطر توهین به احمد شاه مسعود صورت گرفته است. این در حالی است که ریاست اجرایی قبلا از تصمیم رئیس جمهور در زمینه شناسنامه ها حمایت کرده بود و حتی توهین به آدرس مسعود را با خاموشی تعقیب کردند.گزارش نامه افغانستان
+++++++++++++++++++++++++++++++++

 

طرح عبدالله: استفاده از گزینه نظامی در برابر بلخ

یک منبع معتبر به روزنامه واشنگتن پست می‌ گوید که به دنبال حمایت های مردمی در سراسر افغانستان از موضع عطامحمد نور؛ داکتر عبدالله، معصوم استانکزی و سرور دانش برای حل معضل بلخ روی استفاده از گزینه نظامی تاکید دارند اما آمریکایی‌ ها هشدار داده اند که در قضیه بلخ زورآزمایی نکنند و به گفتگو و راه حل‌ های مسالمت‌ آمیز تن بدهند.

توسل به گزینه نظامی در برابر بلخ یکی از طرح‌ های حکومت مرکزی از نخستین روزهای تنش بود. بنابر گزارش‌ ها گفته می‌ شود که حکومت مرکزی حتی باری به قول اردوی شاهین احضارات نیز داده بود که سرانجام با امتناع و نافرمانی ارتش مواجه شد در همین حال جمعیت اسلامی و عطامحمد نور نیز بارها گفته اند که در صورت زورگویی ارگ و سپیدار آماده هر نوع مقابله در برابر آن‌ها هستند.

آگاهان بدین عقیده‌ اند که توسل به گزینه نظامی در برابر بلخ اشتباه بزرگی خواهد بود که باعث فروپاشی ارتش خواهد شد. به باور آگاهان رییس اجرایی باید چنین فکرها را از ذهن خود بیرون کند و کاری نکند که کشور را به سوی یک جنگ داخلی سوق دهد.

هوشنگ سامانیان

Advertisements