عبدالرب رسول سیاف رهبر بزرگ جهادی ، ملاقات پیشنهادی گلبدین حکمتیار را نپذیرفت

.

یک منبع از نزدیکان سید احمد هاشمی یکتن از قوماندان های حزب استاد سیاف، به خبرنگار افتخاری ما در کابل گفت: موضوع ملاقات حکمتیار با استاد سیاف، آزادی 13 داعشی بوده است که سیاف از پذیرفتن ملاقات با حکمتیار خودداری کرده است.

چندی قبل تعداد 13 تن از اعضای داعش از مهانخانه حکمتیار در کابل بازداشت شدند. بازداشت اینها توسط یکی از قوماندانان حزب اتحاد اسلامی نام سید احمد هاشمی که در پولیس کابل مشغول انجام وظیفه است صورت گرفته بود. اما امنیت ملی بازداشت شدگان را تحویل گرفت و به ریاست امنیت ملی کابل انتقال داد.

در همین پیوند، هفته گذشته حکمتیار از اشرف غنی خواست تا موضع 13 تن از داعشی ها كه در يكي از مهمانخانه هاي حكمتيار در كابل نگهداري مي شد را بصورت یک راز نگاه دارد… و آنها را هر چی زودتر رها کند.