خشت اول گر نهد معمار کج — تا ثریا می رود دیوار کج

دکتر – صفوی
خداوند پدر این شخص را غریق رحمت کند که اسمش را “شهزاد” گزاشت ورنه ازکجا میدانستیم که این” آدم “استوقتی دانش وبینش شاه زاده های (شهزاد) این گروه تبهکار چنین بوده باشد ، پس از کوچی ها چه توقع خواهید داشت؟
بلاخره ما به چه سرنوشتی دچار هستیم؟ 
باور کنید که با دیدن وشنیدن این نوارهم خنده کردم وهم گریانم آمد.
شما حتما به نوار این هیولا گوش داداه ایید که میفرمایند : ” خدمات پُستى را امير شير على خان يك و نيم مليون قرن بيش اساس گذاشت ” وآنهم درخواندن متن جملات به حدی عاجز بود که گویی تازه کورس سواد آموزی را به انجام رسانیده است…..واقعا من نمیخواستم درمورد وقت شما عزیزان را بگیرم و لی مجبورشدم از نهایت درد وبی درمانی که یک سطری بنویسم. زیرا این یک تحقیر آشکار به تاریخ ، مدنیت ومعرفت انسانی این سرزمین است.
معلوم نیست که ما به کدام سمت وسو روان هسستیم ، زمانیکه دریک کشور اسلامی این آیه مبارکه یا أَیُّها الَّذِینَ آمَنُوا أَطیعُوا اللّهَ وَأَطیعُوا الرَّسُول وَأُولی الأمرِ مِنْکُمْ ….. با حاکم دولت وخانواده اش ازبنیاد مشکل جدی دارد ود ر تضاد قوی مشروعیت اسلامی قرار دارد ، زمانیکه این چنین مدیران به اصطلاح ارشد ورزیده رژیم حاکم که نماینده ارگ وتاییدی قصر سپیدار می آیند سیاست وحکومت میکنند وخط ونشان میکشند وحتی اینچنین افراد اکثرا ترافیک هویت ازجمله تعین ملیت وزبان دیگران میشوند و زبانم راقطع میکنند وهویتم را جعلی میسازند ؛ پس شما چه توقع دیگری از این رژیم پوسیده متعصب دارید.؟ وچرا سکوت مرگبار همه جا را فرگرفته است ؟ کتاب نایاب پته خزانه دیروزی هم بیرون شده از تراوش فکری ودیدگاه همچون اشخاص میباشد.
اکر دیدگاه ودانش این جوان که الحمد الله بالباس آراسته باسروسیاق زمان برابر البته با تفکر عصر حجر چنین بوده باشد وای به حال این سرزمین که آینده اش به دست کسانی رقم میخورد که نه مکتبی خوانده ونه نزد ملایی قریه رفته اند ، وحتی مثل این متخصی فاقد درجه تحصیلی ماستری ممکن از پشاور پاکستان ویا از انجوهای تحصیلی داخلی باشد. / صفوی

 

Advertisements