عطا محمد نور، والی برکنار شدۀ بلخ از سوی رییس جمهور، پس از دوازه روز، امروز به دفتر کارش در مقام ولایت بلخ رفت و نشستی را در آن جا برگزار کرد

.