چالش های مهم

اقتصادی- اجتماعی

چین و امریکا

اومانیته- ترجمه جعفرپویا

چین

کنگره حزب کمونیست چین برای سال 2018 یک کمیسیون مرکب از 25 عضو دفتر سیاسی این حزب را تا به سه موضوع روز در این کشور بپردازد:

خطرات مالی

ریشه کن کردن فقر

رسیدگی به آلودگی محیط زیست

نابرابری اجتماعی نشان میدهد که 41 در صد از درآمد ملی کشور چین به جیب ده صد از افرادی که بالاترین در امدها را دارند سرازیر می شود. این مسئله چین را به یکی از نابرابرترین کشورها ( با وجود انکه 700 میلیون نفر در سی سال گذشته از فقر نجات یافته اند) در سطح جهانی  قرار میدهد. در آمد مردم چین افزایش یافته است، اما نه با یک  شیوه  و سرعت برای همه مردم چین. البته همه ناظرات اوضاع چین بر این عقیده اند که نابرابری در چین در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در سطح متوسط است. درعین حال که بیش از 90 در صد مردم چین  بر این باورند که  نابرابری اجتماعی (توزیع ثروت) در جامعه بسیار چشمگیر است. ثروت خصوصی در جامعه چهار برابرشده است و سهم در صدی در آمدهای خصوصی بین سالهای 1995تا 2015 از میزان 15 در صد به 30 در صد افزایش یافته است.  ظهور میلیاردها در جامعه  برای مردم بسیار تحقیر آمیز و مورد انتقاد آنهاست. حضور نسل دوم ثروتمندان چینی شعور و درک نابرابری اجتماعی را در جامعه  افزایش داده است. مانند اکثر کشورهای آسیائی کهولت و پیری بخشی از جمعیت کاهش یافته است.  با پایان سیاست یک کودک اضافه شدن “50 میلیون کودک تا سال 2029” بر جمعیت چین پیش بینی میشود . این عوامل مانعی دیگری برای اصلاح  وضعیت کنونی است. این جمعیت در مناطق فقیر حومه شهرهای مرکز و غربی چین اضافه می شود.  رئیس جمهور چین  از زمان تصدی مقام خود  مبارزه علیه فساد را آغاز کرده است،  پدیده ای که یکی از عوامل بارز افزایش نابرابری  اجتماعی  و مانع توسعه و چرخش اقتصادی در چین  است . همانگونه حزب نگران است و در کنگره اخیر نیز پیرامون آن بحث شد، فقر و  نابرابر در توزیع ثروت ملی و بحران مالی می توانند رویاهای حزب کمونیست چین را برای سوسیالیسم نوین نقش برآب کرده و ثبات اقتصادی- اجتماعی در جامعه چین را به خطر اندازند .

. https://humanite.fr/le-reve-chinois-menace-par-les-disparites-647394

در امریکا

در ایالات متحده امریکا با وجود رشد اقتصادی  ناامنینی وبی امیدی  حاکم است .

 ایالات متحده امریکا و کانادا مناطقی از دنیای صنعتی هستند که گسترش نابرابری اجتماعی بیشتر از دیگر نقاط جهاندر آنها برجسته است.  گروه بین المللی اقتصادانان تحت رهبری “توماس پیکتی” و “لوکاس چانسل” فرانسوی که این مسئله را تحقیق کرده اند معتقدند در سراسر امریکا و کانادا در انسوی اقیانوس اطلس سهم ثروتمندترین شهروندان  بیش از ده درصد از درآمد ملی است . بنابر محاسبات  بین 34 تا 47  در صد از تولید ناخالص داخلی بین سالهای  1980 تا 2016 را ثروتمندان چپاول کردند.

روندی که برای جامعه هر دو کشور وحشت انگیز است و حتی برای کل جهان.  تحلیل این موضوع توسط اقتصادانان به زمانی مرتبط است  که امریکا (در سال 2008) مرکز رویدهای اقتصادی – سیاسی  بین المللی بود که اثرات و پیامدهای ویرانگر آن با سقوط بازار سهام برکل جهان تاثیر گذاشت و جهان را لرزاند. کاهش دستمزد کارگران و کاهش کمک های دولتی به فقیران  در مرکز این پدیده قرار دارد . با تغییر قوانین وام در بانکهای امریکا معجزه در دوره ریاست جمهوری ریگان و کلینتون  صدها هزار نفر از شهروندان متزلزل و آسیب دیده امریکائی برای خرید مسکن ارزان قیمت و برای  گرفتن وام با بهره کم را راهی باجه  بانکها کرد اما این روند ادامه نیافت و سرانجام حباب املاک منفجر شد. و بانکها با عجله نرخ های اعتباری مشتریان را به میزان بی سابقه ای افزایش دادند. خانوادهای بدهکار با تغییر نرخ بانکها  یک روزه بی مسکن شدند و زندگیشان بر باد رفت.  امروز با وجود انکه  نرخ  رسمی بیکاری درامریکا  در حال کاهش است، اما نرخ اشتغال  بسیار پائین است .  معنی اساسی و ضروری این پدیده چیست؟  سختگیری در شرایط نامطلوب اقتصادی با وجود  رشد ناچیز اقتصادی، یک قاعده  و قانون برای سرمایه داری است. بنابراین، نابرابری اجتماعی (با مصادره اموال و مستغلات و در امدها توسط ثروتمندان) تشدید میشود .این حباب های جدید  املاک و مستغلات و یا حبابهای مالی وبانکی از این طریق تغذیه میشود و خطر انفجار فقر با ابعاد بیستری در آینده جلوه خواهد کرد. اکنون (بینگ بانگ) مالیاتی دونالد ترامپ که بزودی در کنگره امریکا به  تصویب خواهد رسید سیستم مالیاتی جدیدی را به مردم تحمیل خواهد کرد. دولت ترامپ درجهت حمایت از بانکها و گروهای تجاری- اقتصادی بزرگ گام برمیدارد و به همین دلیل باید منتظر انفجار تازه ای در امریکا بود.

https://humanite.fr/aux-etats-unis-la-precarite-reste-la-regle-en-depit-de-la-c