نشست بزرگان ولایت

های مرکزی و شرقی

حمایت از عطا در کابل

شماری از نماینده گان قوم های ولایت های مرکزی، مشرقی و جنوبی در نشستی در کابل، از عطا محمد نور اعلام پشتیبانی کردند.

شرکت کننده گان این نشست می گویند که کنار زدن عطا محمد نور به سود امنیت کشور نیست و حکومت باید در این باره تجدید نظر کند.

آنان تأکید می ورزند که از وحدت ملی پشتیبانی می کنند و طرفدار تنش های قومی و سمتی نیستند.

عطا الحق حق جو، باشندۀ ولایت بامیان در این باره گفت: «عطا محمد نور، نور چشم ماست. جنرال عبدالرازق، قلب ماست، بدن ماست.»

از سویی هم، برخی از شرکت کننده گان این نشست، از رأی دادن به عبدالله عبدالله اظهار پشیمانی می کنند.

داوود اساس، مشاور پیشین رییس اجراییه اظهار داشت: «استاد عطا تنها در شمال حامی ندارد، وی در شمال و جنوب نیز حامی دارد. کسانی که برای عطا دسیسه می سازند، برای مردم افغانستان دسیسه می سازند.»

شرکت کننده گان این نشست تأکید می ورزند که طرفدار سقوط حکومت نیستند، اما رییس جمهور و رییس اجراییه باید به خواست های آنان پاسخ بدهند.

فیضان الله نظرخیل، فعال جامعه مدنی تصریح کرد: «پشتون، هزاره، ازبیک … اینجا گردهم آمده اند و از عطا حمایت می کنند و این یک مثال واضح است. ما از حکومت وحدت ملی می خواهیم اختلافات داخلی که دارند به زودی حل کنند.»

برگزار کننده گان این نشست، هشدار می دهند که اگر حکومت بر برکناری عطا محمد نور پافشاری کند، دست به برپایی تظاهرات و برگزاری نشست های بزرگ تری خواهند زد

 

مطالب مرتبط:

اتحادیه اروپا در موضوع رییس‌جمهور و عطا محمد نور مداخله نمی‌کند

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Advertisements