جی لنو در مقابل خانه‌اش در کالیفرنیا به ضرب گلوله پلیس آمریکا کشته شد.

تکنو وندین اعلام کرد جی لنو، مجری و کمدین آمریکایی در مقابل خانه اش در کالیفرنیا به ضرب گلوله پلیس آمریکا کشته شد.

مرگ کمدین آمریکایی به ضرب گلوله پلیس