عارف عرفان

چشم انداز پروژهٔ داعش در افغانستان؛؛

از فرآورده های جهانی لابراتوارتروریسم اسلامی،داعش تازه ترین طاعونی است که برمقدرات خلق بیدفاع افغانستان چیره گردیده است .
در افغانستان، داعش این اژدهای خون آشام هنوز در مراحل” پیله گذاری” قرارداشته ودر سمت اهداف بزرگ راهبردی وبرپایی آتش فشانهای کلان ومهار ناپذیر درین بلادخون درگسترش است.
افغانستان در پی ویرانه ها وکشتارگاه های عراق وسوریه دارد سومین تجارب تلخ وخونبار این پروژه را تجربه مینماید .
اسفناکترین تفاوت بازدارنده ونومید کننده افغانستان باعراق وسوریه وجود حامیان داعش دربالاترین ارکان رهبری دولت درافغانستان میباشد.
فهم پدیده وخاستگاه سیاسی ایدولوژیکی ،مالی واهداف راهبردی پروژه داعش در پرتو رخدادهاو تجارب جهانی چندان پیچیده ومغلق نیست ، دشوارترین بخشی پاسخ این پرسش اینست،که چه زمانی خشم بی پایان واشتهای سیری ناپذیر دشمنان مردم افغانستان از صدور این فراورده های خونریز فرونشسته وچه زمانی مردم سرود آزادی،رهای وهمبستگی را چون خلقهای عراق وسوریه برای انهدام این پروژه های تروریستی ونجات میهن به سرایش میکشند؟
 در راستای اهداف پروژهٔ داعش درافغانستان تا کنون آگهی هاوتحلیل های روشنگرانهٔ براه افتیده است اما 
اخیرآ مقالهٔ بامحتوا در پایگاه گلوبال ریسرچ مورخ ۱۸ دسامبر ۲۰۱۷ تحت عنوان« ظهور داعش در افغانستان ،حامیان آن کیست؟ وعناصر نادر معدنی » انتشار یافته که اهداف اساسی پروژه داعش را در افغانستان به کنکاش گرفته وپهلو های اصلی وانگیزه های متعدد انرا روشنایی میبخشد.
در نخستین بخش پراگراف این نبشته‌آمده است:” مدت ها است که بسیاری از ساکنان محلات و مقامات دولتی افغانستان اولین نگرانی وترس شانرادر مورد اهتزار درفش داعش تحت نام ” دولت اسلامی در خراسان “و فرود هلیکوپتر های اسرار آمیز در بخش هایی ازشمال افغانستان جای که این گروه فعالیتهای چشمگیری را براه انداخته اند،اعلام داشته اند.
 داعش ابتدا در شرق ولایت ننگرهارظاهر شد و سپس به ولایت کنرپدیدارگردید واکنون چند ماه بعد گزارش های هشدار دهنده از حضور جنگجویان فرانسوی والجزایری این گروه در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان سخن میگوید.
نویسنده مقاله انگیزه های اصلی استقرار پایگاه های داعش در افغانستان را برشمرده مینگارد:
“استقرار پایگاه های داعش در شمال افغانستان میتواند دلایل متعددی داشته باشد.
چشم انداز نظریات غالب حضور داعش در ولایات شمالی افغانستان، روسیه را هدف قرار میدهد اما دوری سرحدات روسیه واستحکامت امنیتی مرزی کشور های آسیای میانه در برابر حملات احتمالی داعش این نظریه را تحت شعاع قرار میدهد.
انگیزه بسیج گروه های مربوط به دولت اسلامی خراسان با تبارزشعار ضد روسی عمدتا از ضربات کوبنده روسیه بر پیکر داعش درخاور میانه بازتاب می یابد”.
نویسنده نقش پیشین جنرال دوستم برای برچیدن پایگاه های تروریستی درشمال را، مورد ارزیابی قرار داده خاطر نشان میدارد:”جنرال دوستم معاون رییس جمهور مربوط به قوم ازبیک واز ارتشمردان بومی کشور مربوط به خاستگاه ایست که حال داعش در آنجا استقرار می یابد.جنرال دوستم به مثابه فرمانده سپاه ، بخشی اعظم دوره ماموریت خویش را در جهت سرکوب گروه های تروریستی چون طالب وداعش سپری نمود.
نقش جنرال دوستم واقعا برای انهدام ونابودی گروه های طالب وداعش وبرهم زدن پلانهای آنها در شمال بسیار برجسته بود،اما دولت افغانستان با کمپاین خود خواستهٔ جنرال دوستم به دلایل حمایت ماسکو ازین حرکت در مخالفت قرار گرفت.
روزهای بعد جنرال دوستم با تاراتهام تجاوز جنسی به یکی از همکاران سالخوردهٔ پیشین اش بسته گردید وحتی جامعهٔ بین المللی از محکومیت آن اجتناب ورزیده و این ادعا را نادیده انگاشت.
جنرال دوستم حال با تبعید اجباری به ترکیه بسربرده وهواپیمای آن از نشست در فروگاه های افغانستان منع گردیده است”.
نویسنده این مقاله معتقد است که یکی دیگر از انگیزه های ممکن در پشت پرده داعش عبارت از انتشار خبر های راجع به منابع کمیاب معدنی در افغانستان است. 
نویسنده موجودیت ثروتهای عظیم زیرزمینی افغانستان را به مثابه انگیزش دهنده استقرار پایگاه های داعش در افغانستان به بررسی گرفته مینگارد :”ثروتهای زیر زمینی افغانستان بویژه ولایات جنوبی کشور چون هلمند به بهانه جنگ گرم، به شدت غارت گردیده وبرخی مناطق سرشار از منابع غنی معدنی کشور تحت بهانه زون جنگی تحت کنترول امنیتی قرارگرفته واز دخول مردم در آن زون ها اجتناب صورت میگیرد.
  وزارت معادن افغانستان اعلام نمودکه در شمال در مناطق تحت نفوذ داعش بطور فراوان عناصر گرانبهای معدنی وجود داشته که حضور این گروه ،دستیابی به آن عناصر پربهارا مورد تهدید قرار داده وبیم آن میرود تا مبادا این ثروتهای عظیم ،توسط این گروه ها بصورت غیر قانونی استخراج گردد.
سخنگوی این وزارت موجودیت عناصر گرانبها چون اورانیم وسائر عناصرکمیاب را در ساحهٔ تحت تسلط این گروه پذیرفته است”.
درین نبشته پالیسی دولت افغانستان در قبال داعش مورد تحلیل قرار گرفته خاطرنشان میگردد:”
هزاران تن نیروهای مسلح درکابل درانتظار صدور فرمان مقامات ارشد کشور برای مارش بسوی لانه های کوچک وانهدام گروه های متحجر داعش بسر میبرند، اما معلوم است که هیچ اراده ونیاتی بخاطر سرکوب وبرچیدن پایگاه های داعش در مقامات عالی دولت افغانستان وجود ندارد”.
نویسنده نیاز های مالی گروه داعش را به بررسی گرفته بیان میدارد:”گروه های داعش بخاطر چرخش منابع مالی خویش چشمه زار های متتعددی را شامل چاه های نفتی در عراق وسوریه بکار برد،اما درسال(۲۰۱۶)درنتیجه کمپاین بزرگ نظامی هواپیماهای جنگی روسیه، نزدیک به ۸۰ در صد منابع عایداتی ودرآمد های مالیاتی خویش را از دست داد‌.
چون منابع مالی برای گردش ماشین جنگی داعش بسیار ضرور بوده لذا حضور آنها در ولسوالی« درزاب» روی همین انگیزه برنامه ریزی گردیده است.”
این نبشته حضور متعددتروریست های خارجی در افغانستان رامورد بحث قرار داده اذعان میدارد:”یکی از مردمان محل بنام حاجی خاطر نشان ساخت که جنگجویان داعش شامل افراد گوناگون ازکشور های فرانسه،الجزایر،ازبکستان وچیچین ،بوده که بطور میانگین در سنن بیست زندگی قرار داشته وملبس به لباسهای نظامی میباشند.”
در تداوم این نوشتار آمده است :”طی دو سال گذشته، کابل پایتخت افغانستان شاهد مرگبارترین بمبگذاریها وکشتار غیر نظامیان بود،که مسئولیت انرا داعش بدوش گرفت.داعش تلاش نمود تا بااعلام این فعالیتها، بروزنهٔ سیاسی خویش برای تداوم جنگ نیابتی بیفزاید.
همچنان کابل یکی دیگر ازروزگاران تیره را به نمایش گذاشته وشاهد روزافزون موارد آدم ربایی کودکان در یک برنامه سازماندهی شده است. این کودکان بیگناه که از خیابان های کابل ربوده شده ، خود را در پناهگاه های تروریستی در سرتاسر مرز پاکستان و یا در برخی از بخش های افغانستان دریافته مورد آموزش نظامی قرار میگیرند.
 گزارش ها حاکی از آن است که گروه داعش در شمال افغانستان ،اطفال ده ساله را تحت آموزش قرار میدهد.”
نویسنده در خصوص واکنش ماسکو در مورد پروژه داعش در افغانستان چنین مینگارد:”یک سال قبل، وزارت خارجه روسیه و نماینده ویژه آنکشور در مورد افغانستان بارها و بارهانسبت به پرواز هوا پیماهای اسرار انگیز در شمال بویژه ولایت جوزجان هشدار دادند. ماسکو درک نموده بود که هلیکوپتر ها تسلیحات نظامی و مواد غذایی را به مناطق آموزش تروریستی پرتاب مینمایند تابنیاد گرایان ضد روسی را تقویت نمایند.
گزارش ها حاکیست که هزاران جنگجو از کشور های  سوریه، عراق و سایر نقاط در کوهستان های افغانستان دوباره بسیج یافته تا از کرملین انتقام بکشند.
قبلا فرماندهی عالی داعش برای پیروان این گروه دستور داده است تا شهر های روسیه را هدف قرار دهند.
سخنگوی وزارت امورخارجه روسیه ماریا زاخاروااظهار نمود که دولت روسیه بطور نزدیک فعالیتهای نظامی وانتقالات داعش را در مناطق شرق افغانستان تحت نظارت دارد.در بخش پایانی این مقاله در خصوص حامیان وبنیاد گذاران پروژه داعش در افغانستان آمده است :” حامد کرزی رئیس جمهورسابق افغانستان،دریک مصاحبهٔ اختصاصی با تلویزیون «آرتی» بطرز شجاعانه اظهار نمود که غرب در عقب پروژه داعش درافغانستان قرار دارد.در اکتوبر ۲۰۱۷ اوایالات متحده امریکا را برای اکمالات تسلیحاتی داعش در افغانستان مسئول دانست. کرزی ادامه داد که از هلیکوپتر های ارتش ایالات متحده برای تامین اکمالات تسلیحاتی داعش استفاده صورت میگیرد.اوحتی اظهار داشت که گروهه های شبه نظامی در طول سه تا چهار سال گذشته تحت نظارت سازمان های نظامی واطلاعاتی آمریکا ظهور نمودند.حامد کرزی در زمان ریاست جمهوری خویش ودر آستانه ظهورداعش درافغانستان بطور واضح نسبت هواپیماهای ناشناس وماموریت شان جهت انتقال جنگجویان داعش درمواقع شبهنگام درشمال افغانستان هوشدار داده بود”؛
با احترامات بی پایان 
عارف عرفان
لندن،دسامبر ۲۰۱۷
…………………………….