انجمن از مجموع پیام ها و اعلامیه های انجمن پیرامون مداخلات پاکستان و حمایت این کشور از تروریزم ،مجموعه

رادر قالب یک نشریه پی دی اف آماده نموده است که امید است مورد علاقه شما قرار گیرد.

 

پاکستان-مرکز-و-حامی-تروریسم