جنرال دوستم درگیر با استخبارات جهانی است

حکم منطق سیاسی پیرو خلاقیت ذهنی افراد وابسته به سازمان های جاسوسی و استخباراتی را نفی می کند. از آنجاییکه قدرت تسخیری جهان پر آشفته بعد از 1953 به دهکده ی سازمان های جاسوسی و اطاق های فکری آغاز شده است می بایست اشکالی از مهندسین حکمروایی را تحت یک سیستم و کمیته های تخصصی درآورند و اسم آن را بگذارند جنگ سرد.

جهان سیاست این کره خاکی آن قدر هم که شکل فیزیکی و کتلوی را اختیار نموده است بزرگ و کروی نیست بلکه به یک سبک و روش آیین اطلاعات اوپراتیفی و پیش نویس های منافع حکمیت نمایش قدرت در گردش می باشد. به این شیوه قدرت تسخیری که همانا برای کنترل حاکمان کشورها برنامه ریزی می کنند به نحوی باید تن در داد و به فرمان این شبکه کنترل جهانی فعالیت کرد وگرنه به سرنوشت نهایت سختی گرفتار می شوند مانند محمد مرسی، صدام حسین، معمرالقذافی و غیره رهبرانی که سرباز زده اند.

ولی در نهایت امر به این حقیقت پی می بریم که معاون اول ریاست جمهوری جنرال عبدالرشید دوستم نیز یکی از تک پر رهبرانی است که به طور مستقیم با این شبکه اطاق فکر جهانی دست و پنجه نرم می کند و این زد و بندهای رهبری – استخبارات جهانی از 1371 تا حال جریان دارد و نیز با گذشت فرصت زمانی سیاست مدرن جهانی شدت یافته است. این همه نابهنجاری ها و سناریوی هایی که در افغانستان جریان دارد نیز ریشه جهانی دارد.

جنرال دوستم اگر بخواهد طالب و داعش را در افغانستان و یا در سمت شمال کشور سرکوب نماید در نهایت یک هفته به نیست آن می پردازد. جنرال دوستم اگر بخواهد به این دیکتاتوری و قبیله سالاری نقطه پایان ببخشد نیز مهلت زمانی یک هفته کفایت می کند و تمامی گروه های سرکوب شده قومی و احزاب را در کنار خود و علیه این حلقات قبیلوی برمی خیزاند.

اصلا نمی توان نبود جنرال دوستم را در پست معاونیت و در سمت شمال در مقابله گروه های محلی تحلیل کرد و نیز به این خورد و ریزه سیاست کفتاری پیچاند بلکه سازمان های جاسوسی و استخباراتی جهانی برای نابودی جنرال دوستم اقدام کرده اند و به نحوی تسلیم خود نموده و یا اینکه به حد نهایی تضعیف کرده اند.

بودن این ابر مرد مقاومت جهانی در انقره ترکیه جز دست و گریبان گیری با جهان سیاست چیزی دیگری نیست. حالا نه آنکه تعدادی از مزد بگیر و جیره خور های ارگ و شورای امنیت افغانستان القاب تبعیت را برچسب می زنند. اصل قضایای این مسیر دراز مدت جنرال دوستم با رجب طیب اردوغان نیز به اوج بسا بزرگی طرح ریزی سیاست جهانی گره خورده است.

بدون شک ملت جنرال دوستم خواستار آمدن رهبر و زعیم ایشان به افغانستان هستند ولی مهترین اصل این جامعه زنده بودن جنرال دوستم است که باید باشد در هر مکانی و هر زمانی که است باید بود.

درویش