سوء قصد به نماینده نظامی جنرال دوستم (عکس)

ماینی که زیر تخت خواب نظام‌ الدین قیصاری نماینده نظامی جنرال دوستم جابجا شده بود کشف شد.
این ماین توسط فرد مورد اعتماد نظام‌ الدین قیصاری که خدمه خانه وی بوده به تحریک و حمایت فتح‌ الله قیصاری نماینده مجلس و رحمت‌ الله ترکستانی فرمانده امنیه پیشین جوزجان جابجا شده بود.
دو فرد نامبرده در بدل کشتن نظام‌ الدین قیصاری به خدمه خانه‌ وی که شوهر خواهر زاده‌ ی وی نیز بوده است یک‌ و نیم میلیون افغانی پول داده اند.

ماین انفجار نماینده نظامی جنرال دوستم

ماین انفجار نماینده نظامی جنرال دوستم

Advertisements