به هواپیمای حامل استاد عطا محمد نور، باتور دوستم و… اجازه پرواز داده نشد- ویدیو

ملا غنی دغلباز که همچو مداحان مفتخور با صدای دلخراش فریاد از تعمیل دموکراسی و حاکمیت قانون می زند، حاکمیت پوشالی و پپت آن به هواپیمای حامل استاد عطا محمد نور، باتور دوستم وجمع کثیری از شخصیت های با نفوذ و سیاسی ولایات شمال که به منظور اشتراک در همایش بزرگ عازم کندهار بودند، اجازه پرواز ندادند.
این در حالیست که گلب الدین قصاب کابل با شان و شوکت ودبدبه به اهتمام حاکمیت پوشال عازم ترکیه شد، اما به شخصیت های مهم کشور اجازه پرواز در داخل کشور داده نمی شود

.
این هم رویکرد عملی حاکمیت ضد ملی حکومت وحشت ملی

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

عسکر نجیم

این هم پیامد اشغال و حکومت دست نشانده!!؟

آنهائیکه از دموکراسی، آزادی بیان گلو پاره میکنند، چگونه میتوانند چنین حرکت غیر شهروندی را مرتکب شوند. این وضعیت بیانگر آنست که همه مردم ما در داخل کشور شان زندانی اند و اجازه سفر از یک ولایت به ولایت دیگر را ندارند؟؟؟؟ برای رهبران د دولت وحشت و خیانت ملی شرم آور است که اینطور حق مسلم شهروندانش را پایمال می نماید. طیاره عامل جنرالصاب دوستم را اجازه یی نشست ندادند، والی برحال ولایت بلخ را اجازه پرواز ندادند و محقق را هم به جرم تقدیر از برادران قهرمان هزاره در جنگ با داعش و شکست داعش زیر بمباردمان قرار داده اند.
واقعآ بیائید قضاوت کنیم: آیا تقدیر محقق از پیروزی برادران هزاره در جنگ داعش برای دولت شرم آور است ویا اجازه نداشتن سفر شهروندان کشورما از یک ولایت بولایت دیگر؟؟ چرا اینقدر مردم ما بیچاره شده اند؟؟؟ کیها عامل این بیچاره گی و در بند کشیدن مردم کشورما میباشند؟؟
باز هم شانس آوردند که طیاره عامل شانرا در هوا مورد فیر راکت قرار ندادند.