احتمال بمب گذاری در طیاره شخصیت ها (سند)

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

مطالب مرتبط

محمد محقق افغانستان را ترک کرد

محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی کشور صب امروز افغانستان را به مقصد ترکیه ترک کرد.

دلیل رفتن محقق به ترکیه سفر صحی و معالجوی عنوان شده است.

قبلا جنرال دوستم نیز به همین بهانه افغانستان را بسوی ترکیه ترک کرد، اما بعد ها هویدا شد که او تبعید شده است

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

اعلاميه مطبوعاتى دفتر رياست اجرایی كشور.

اعلاميه مطبوعاتى دفتر مطبوعاتى معاونت دوم رياست اجرایی كشور
استاد حاجی محمد محقق، معاون ریاست اجرایی کشور بنا به دعوت از طرف جمهورى اسلامی ايران با استيذان از رياست اجرایی و در جريان قرار دادن مقام رياست جمهورى، در كنفرانس بيدارى اسلامى منعقده تهران مورخ 1 و 2 قوس 1396 برابر با 22 و 23 نوامبر 2017 به معيت جمعى از شخصيت هاى علمى و سياسى كشور به شمول حضرت صبغت الله مجددى اشتراك نمودند كه چكيده اظهارات ايشان قرار ذيل است:

” از هماهنگی کشور های منطقه برای مبارزه و اسقاط خلافت خود خوانده داعش قدردانی نموده اظهار نمودند كه این مسئله بنفع افغانستان است زیرا كه افغانستان عملا در جنگ با داعش قرار داشته و مورد تجاوز ميباشد و شكست داعش در راستاى منافع ملى كشور است.
از جواز سربازگیری افراد تبعه افغانستان حمايت نشده، بلكه از شكست داعش و تشريك مساعى بين المللى استقبال و از همه كسانيكه در شكست داعش نقش داشته تقدير شده است كه اين امر موجب بالا رفتن ثبات در افغانستان مي گردد.

داعش طی بيشتر از يك سال گذشته بزرگترین جنایات را عليه غير نظاميان، مراكز دينى و تجمعات مدنى در افغانستان مرتکب شده و اين روند هنوز ادامه دارد. لذا مبارزه همگانى علیه گروه ضد بشری داعش امر بسیار ضرورى است و حکومت افغانستان نیز بارها خواستار چنین کاری از جهانيان شده است.

سکوت در مورد جنایات داعش و گروه های افراطى توسط رهبران کشور هاى اسلامى جفا در برابر مردم ملكى و خون سربازانى است که جان شیرین شان را در میدان های نبرد و مجامع مدنى از دست داده اند و نیز جفا در برابر حقوق مردمى است که در این کشور دوست دارند با آرامش زندگی کنند. این وظیفه دينى و ملى است تا صدای مان را در برابر جنایات این گروه بلند کنيم.

منافع حکومت افغانستان ایجاد امنیت سرتاسری، رفاه و آسایش برای تک تک افراد این مرز و بوم است و من به عنوان معاون ریاست اجرائیه کشور اين آرزو مندى را ابراز مي كنم.”
بناءً مواضع معاونت رياست اجرائيه همواره در راستاى اهداف عاليه حكومت وحدت ملى، منافع ملت و تحكيم ثبات و امنيت ملى بوده و صداى هزاران خانواده ايست كه بستگان آنان در مساجد، مراكز دينى و ميادين داد خواهى مدنى توسط بمب گذارى ها و انتحارى هاى داعش جان هاى شيرين شان را از دست داده اند، ميباشد.

بنابر اين از صحبت هاى معاونت رياست اجرایی، سوء برداشت و يا سوء تعبير شده و تلاش هميشگى ايشان در جهت حفظ وحدت ملى، مشاركت ملى، فضاى تعامل و همكار یى ميان حكومتى در حكومت وحدت ملى بوده و مي باشد.

والسلام
دفتر مطبوعاتيى معاونت دوم رياست اجرایی افغانستان