بخشی از پرسش و پاسخ احمدالله علیزی مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور حکومتداری محلی بود اما چندی قبل به دلیل حمایت اش از برگزاری لویه جرگه، توسط اشرف غنی برکنار شد. 
برخی والی ها فاسد هستند اما از سوی رییس جمهور گماشته شده اند، آنها چه کسانی اند؟
من فکر میکنم که این به مردم معلوم است، به رسانه ها هم معلوم است. چند بار اعلام شد. یک اشاره درست کردم، والیانی که در حکومت قبلی همراه با حامد کرزی کار می کردند، حالا هم والی هستند، این والیان فساد کردند و پرونده دارند، اما حالا  والی شده اند، این مسئله ارتباط به قوم گرایی دارد.
منظور شما والی بلخ است؟
نه نه هرگز؛ ولایت بلخ هیچ وقت منظورم نبوده است. استاد عطامحمدنور والی بلخ یک آدم مجاهد و یک آدم سیاسی مطرح افغانستان است، احترام زیاد دارم، استاد عطا محمدنور خوب والی بود، اشرف غنی رییس جمهور زورش به والی بلخ نمی رسد. به تمام مردم افغانستان روشن است. والیان جدید دیگری را تعیین کرده اند که برای من مشکوک است، به ریاست جمهوری بیان کردم والیانی که تعیین شده مشکل دارند. حتی والیی تعیین شده است که حتی یک روز کاری هم نداشته، اما حالا یک ولایت کلان را برایش داده است. برای کسی که یک روز هم در آن ولایت ماموریت نکرده است!
جناب آقای علیزی! از دو سال بدین سو، مشکل جدی میان حکومت مرکزی و حکومت محلی بلخ وجود داشته است، شما کسی که به عنوان مشاور ارشد ریاست جمهوری در امور حکومتداری محلی ایفای وظیفه میکردید، آیا میدانید که مشکل رییس جمهور با استاد عطا و حکومت محلی بلخ چیست؟
من فکر میکنم که رییس جمهور با والی صاحب ولایت بلخ مشکل دارد. والی صاحب بلخ یک آدم سیاستمدار مجاهد و مشهور مملکت است. رییس جمهور با والی بلخ وعده و موافقت کرده بود که کارهایی را انجام می دهد؛ رییس جمهور یک بار تمام والیان را به خاطر استادعطا سرپرست تعیین کرد؛ آقای غنی فکر میکرد که استادعطا را برکنار می کند، حتی رییس جمهور در این مسئله رنگ و بوی قومی داد و این رنگ و بوی قومی این بود که اشرف غنی فکر میکرد من به عنوان رییس جمهور قدرت و زور دارم و می توانم والی ولایت بلخ را برکنار کنم اما زور رییس جمهور به استادعطا نرسید. بعد از این مسئله، در یک معامله سیاسی دوباره حکم داد و استادعطا را والی مقرر کرد که با این حکم موضوعات حل شده بود، بعد از حکم دوباره رییس جمهور برعلیه استاد عطا دسیسه کرد. دسیسه ای که از آصف مهمند میخواست بر علیه استاد عطا استفاده کند و پرونده بسازد. رییس جمهور میخواست که استاد عطا پیش رییس جمهور سرخم کند، میخواست استادعطا را ترور شخصیتی کند، اما من بار بار تاکید کردم که این کار غلط است. من این مسایل را که بر علیه استاد جریان داشت، در جریان قرار داشتم که محض توطئه و دسیسه است.
شما از آصف مهمند یاد کردید، آیا رییس جمهور قصد داشت، پرونده ای که بر علیه جنرال دوستم ساخته شده بود، آیا این داستان را برعلیه استاد عطا تکرار می کرد؟ 
مسئله آصف مهمند را حکومت به رهبری رییس جمهور ساخته بودند که بر علیه استادعطا یک پرونده درست کند، استادعطا را بدنام کند که در این دسیسه رییس جمهور کامیاب نشد. رییس جمهور میخواست که از آصف مهمند به عنوان یک مهره برای ترور شخصیتی استاد عطا استعمال کند. فکر میکرد که آصف مهمند قدرتمند است و پشتیبانی مردمی هم دارد. میخواست استادعطا را مثل جنرال دوستم، از وطن خود بیرون کند تا دست رییس جمهور باز شود، هر چه دلش شد انجام دهد. در کنار آصف مهمند، یک کتله دیگری را رییس جمهور برعلیه استادعطا تشکیل داده است. این کتله کسانی است که چند نفر برادر تاجیک را در ارگ خواسته است، وقتی احمضیا مسعود را برکنار کرد، حاجی الماس را مقرر کرد، رییس جمهور به نوعی کوشش دارد که این کتله را برعلیه استاد عطا قوی کند. این مسئله را شاهد هستم و با چشم خود دیدم، بصیر سالنگی، حاجی الماس و برخی دیگری را جمع کرده است تا یک نوع کشمکش را در میان برادران تاجیک ایجاد کند، این هم یک دسیسه محض رییس جمهور و دسیسه مطلق برعلیه استاد عطا بود
برای پی گیری تفصیل این مصاحبه ی جالب لطف نموده به لینک زیر مراجعه فرمایید!
Advertisements