افغانستان پایتخت داعش می شود
دکتر -صفوی-
: فقط از زبان خود فرمانده نیروهای امریکایی وناتو درافغانستان بشنوید:
جنرال جان نیکلسون فرمانده نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان در مصاحبه ای صدای امریکا گفته است : ” که گروه داعش برنامه ریخته است تا خلافت خود را در افغانستان تاسیس کند ، ازهمه جالب اینکه او اعلام کرده است که هرگاه داعش به تسخیر ننگرهار پیروز شود شهر جلال آباد بحیث پایتخت خلافت در نظر گرفته خواهد شد.” ضرب المثل معروفی است: ” دزد را میگویند که دزدی کن ، صاحب خانه را میگویند که هوشیار باش”. از این نوع اخبار هیچکس آگاهی ندارد به غیر از جنرال نیکلسون که درصورت نیاز هر از چندگاه این مساله را رسمی و به نمایندگی از داعش موهوم به رسانه ها ابلاغ می کند. جنرال نیکلسون در نقش سخنگوی نیابتی داعش، خود قیچی می زند، خود می دوزد و خود نمایش می دهد.
یاد داشت : فقط من اضافه میکنم که این سروصدا های مقامات بلند پایه امریکا خود زمینه ساز ویا آماده ساختن این جریان است ، وزارت دفاع روسیه هم چندی قبل گفته بود که : تمام قوماندان های مهم داعش که در سوریه شکست خورده بودند توسط چرخبال ها از صحنه بیرون شدند . معلوم میگردد که به سادگی وارد خاک افغانستبان شدند. دقیقا یاد آورمیشوم گرچه سالهای قبل من وسایر هموطنان از این سناریوی وحشتناک ما باخبر بودیم وآنرا درک کرده بودیم وهموطنان خویشرا ازطرق ممکن آگاه نموده بودم ولی بدبختانه نه گوش شنوایی ونه هم چشم بینایی وجود داشت ، چه خوشا که اکنون این سناریو سازان بیشرمانه به زبان خود زینه به زینه اقرار میکنند. منبع- اسپوتنیک