عارف عرفان
لندن،نوامبر ۲۰۱۷
 برنامهٔ آمریکا برای محواتحادشوروی از نقشهٔ جهان؛؛ 
در جریان جنگ دوم جهانی،آمریکا واتحاد شوروی از متحدین نزدیک در جبههٔ جنگ دوم جهانی بودند.در گرمایش همپیمانی نظامی ومراحل سرنوشت ساز تاریخ، آمریکا برنامه ریزی نمودتابا استعمال (۲۰۴ )بمب بالای ۶۶ شهر بزرگ اتحاد شوروی حمله اتمی نماید؛
 بربنیاد اسناد طبقه بندی شدهٔ محرم مورخ پانزدهم سپتامبر سال( ۱۹۴۵)که اخیرأاز آرشیف محرمیت خارج شده است، امریکا قصد داشت  تادر اقدام هماهنگ شهرهای بزرگ اتحاد شوروی را آماج حملات اتمی قرار دهد.
مبتنی براین سند سِری که اخیرا در پایگاه انترنتی گلوبال ریسرچ به نشر رسیده است ،تمامی شهرهای بزرگ اتحاد شوروی سابق شامل (۶۶)اهداف راهبردی آمریکا قرارگرفته ودرنظر بود تا تمامی این شهرها وشهروندان این شهرها در زیر باران اتمی محو گردند.
 برای انهدام شهرهای بزرگ مانند ماسکو ،لیننگراد تاشکند ،خارکوف ،کیف واودیسا برای هریک این شهرها به تعداد شش بمب اتم اختصاص یافته بود.
پنتاگون برآورد نموده بود که به تعداد(۲۰۴ ) بمب کافی خواهد بود تا اتحاد شوروی را از نقشه جهان ناپدید نماید.
تاریخ گواه است که استعمال تنها یک بمب اتمی در شهر هیروشیمای جاپان منجر به کشتار یکصد هزار نفر ظرف هفت ثانیه گردید،حالا باید  تصور نمود که در صورت وقوع پرتاب ۲۰۴ بمب بالای شهر های بزرگ اتحاد شوروی چه فاجعه هولناک بشری در حال آبستن بود؟
این اسناد، اجندای مطروحه شیطانی و نظامی سپتمر سال ۱۹۴۵ درست حدود یکماه بعد از بمباران هیروشیما وناگاساکی(۱۹۴۵) ودو سال قبل از سرآغاز جنگ سرد (۱۹۴۷)است.
پلان مخفی به تاریخ ۱۵ سپتامبر سال ۱۹۴۵ دوهفته بعد  از محاصره جاپان به تاریخ دوم سپتامبر ،در زمانی که اتحاد شوروی وایالات متحده آمریکا متحد نزدیک همدیگر ‌بودند،طراحی گردید.
شایان ذکر است که استالین برای اولین بار از طریق کانال های رسمی توسط «هری ترومن» از پروژه” منهتن” در کنفرانس پوتسدام به تاریخ ۲۴جولای , ۱۹۴۵,حدود دو هفته قبل از حمله به هیروشیما آگاه گردید.
پروژه”منهتن” در سال ۱۹۳۹، دو سال قبل از ورود آمریکا به جنگ جهانی دوم در دسامبر ۱۹۴۱ راه اندازی شد. کرملین در اوایل سال ۱۹۴۲ کاملا از پروژه منهتن آگاه بود.
آگاهان سیاسی این پرسش را مطرح میدارندکه آیا حملات هیروشیما و ناگاساکی جاپان در سپاتمبر۱۹۴۵   توسط پنتاگون برای ارزیابی قابلیت حملات بسیار بزرگتر به اتحاد جماهیر شوروی که شامل بیش از۲۰۴:  بمب اتمی بود، راه اندازی نگردید؟
 اسناد کلیدی برای بمباران ۶۶شهر اتحاد شوروی (۱۵ سپتامبر ۱۹۴۵) پنج -شش هفته پس از بمباران اتمی شهر های هیروشیما و ناگاساکی (۶ و ۹سپاتمبر ۱۹۴۵) نهایی شد.
کرملین از پلان بمباران اتمی شصت وشش شهر اتحاد شوروی در سال۱۹۴۵ آگاه بود.
اسناد مزبور به اثبات میرساند که ایالات متحده امریکا پلان جنوسایت ” نسل کشی” را در اتحاد شوروی برنامه ریزی نموده بود.
علاوه بر این، بربنیاد درک ما از جنگ سرد که در سال ۱۹۴۷ آغاز شد، طرح واشنگتن در سپتامبر ۱۹۴۵ برای بمباران ۶۶ شهر بزرگ اتحاد شوروی،نقش کلیدی یی را در راه اندازی مسابقات تسلیحات هسته ای ایفا کرد.
اتحاد جماهیر شوروی در سایه تهدید حملات اتمی آمریکا، درسال ۱۹۴۹ قادر به ساختن بمب اتمی گردید.
 در حالی که کرملین برنامه امریکا مبنی بر نابودی اتحاد جماهیر شوروی سابق از نقشه جهان را میدانست،اما بربنیاد اسناد طبقه بندی شده مردم از برنامه اتمی اتحاد شوروی چیزی نمی دانستند.
اتحاد جماهیر شوروی پس از تهدید از سوی آمریکا،بمب اتمی خود را  در سال(۱۹۴۹) توسعه داد. در حالی که کرملین در مورد این برنامه ها مبنی بر«خاتمه دادن» اتحاد جماهیر شوروی از نقشه جهان آگاه بوداماعموم مردم بیشتر از این اطلاع نداشتند زیرا اسناد طبقه بندی گردیده بودند.
 برنامه هسته ای در واشنگتن درواکنش به اصطلاح به تهدیدات اتحاد شوروی، زمانی که در واقع برنامهٔ ایالات متحده در سپتامبر ۱۹۴۵ برای از بین بردن اتحادشوروی طراحی شده بود،مطرح گردید که این رویکرد برای ماسکو انگیزه داد تا در خصوص توسعه توانمندی سلاح های هسته ای خود اقدام نماید.
آگاهان سیاسی معتقد اند که هرگاه ایالات متحده  آمریکا تصمیم به ساخت سلاح های هسته ای برای استفاده علیه اتحاد جماهیر شوروی نداشت، مسابقات تسلیحات هسته ای صورت نمی گرفت ، نه اتحاد جماهیر شوروی و نه جمهوری خلق چین توانایی های هسته ای خودرا به عنوان وسیله ای”بازدارنده” توسعه نمی  دادند.
قابل تذکر است که اتحاد شوروی طی جنگ جهانی دوم ۲۶ میلیون نفر را از دست داد.
اتحاد شوروی بمب اتمی خود را در سال۱۹۴۹ در پاسخ به گزارشات اطلاعاتی شوروی در مورد پروژه “منهتن” در سال ۱۹۴۲به میدان اورد.
بربنیاد اسناد محرمانه،پلان ابتدای سال ۱۹۴۵ مبنی بر بمباران شصت وشش شهر اتحاد شوروی در جریان جنگ سرد در سال(۱۹۵۶)  مورد بازنگری قرار گرفت وبه تعداد( ۱۲۰۰ )شهر را شامل شهر های اتحاد شوروی وشهر های مربوط به بلوک شرق یعنی اروپای شرقی را نیز شامل گردید.
”  با توجه به پلان بمباران اتمی سال ۱۹۵۶ اولویت های که در اهداف این ضربات قرار داشت عبارت بود از ” قدرت های هوایی” در اتحاد جماهیر شوروی,چین و اروپای شرقی.
 در پلان، نابودی شهر های بزرگ اتحاد شوروی وبویژه بدرجهٔ نخست انهدام سیستماتیک برلین شرقی گنجانیده شده بود.
در شرایط کنونی دردوران پس از جنگ سرد،کماکان پلان جنگ هسته ای تحت رهبری دونالدترامپ زیرعنوان”آتش و خشم” علیه روسیه، چین، کره شمالی و ایران بر روی میز قرار دارد.
تمایزات بحران اتمی سال ۱۹۶۲ باشرایط حال
………………………………………….
آگاهان امور ،شرایط تاریخی بحران اتمی سالهای جنگ سرد را با شرایط کنونی مورد مقایسه وتحلیل قرار داده ونتیجه گیری مینمایند:
 ۱-دونالد ترامپ  رییس جمهور امروزه آمریکا،از ایده مه آلودی در خصوص پیامد های جنگ هسته یی برخوردار بوده واز درک عواقب خطیر آن عاجز است.
۲-، امروزه ارتباطات میان کاخ سفید و کرملین همواره کم است ،برخلاف در اکتبر سال ۱۹۶۲، رهبران هر دو طرف، یعنی جان اف کندی و نیکیتا س.خروشچف، از خطرات ناشی از نابودی هسته ای آگاه بوده وبا یک دیدگاه مسئولانه برای اجتناب از جنگ هسته یی بطرز غیر قابل باور همکاری نمودند.
. ۳-دکترین هسته ای در طول جنگ سرد کاملا متفاوت بود، هر دو طرف واشنگتن و ماسکو واقعیت های تخریب متضاد را درک می نمودند. امروزه سلاح های هسته ای تاکتیکی با ظرفیت انفجاری یک سوم تا شش برابر بمب هیروشیما توسط پنتاگون به دلیل انفجار در زیر زمین به حیث “سلاح بی ضرر به غیر نظامیان ویا ” سلاح متعارف “طبقه بندی شده است.
 ۴- تحت اداره دونالد ترامپ هزینه یک تریلیون دالری برنامه تسلیحات هسته ای، که ابتدا توسط اوباما راه اندازی شد،هنوز ادامه دارد.
 ۵-بمب های” ترموالکتریک”هسته ای امروزه بیش از ۱۰۰ برابر ،قدرتمندتر و مخرب تر از بمب هیروشیما هستند. هر دو کشور،هم ایالات متحده آمریکا وهم جمهوری فدراتیف روسیه دارای چندین هزار سلاح هسته ای میباشند.بدون شک کاربرد این سلاح ها زمستان هستوی را بر زمین چیره ساخته وبرزندگی بشر بر روی زمین خاتمه میبخشد.
پالیسی” آتش و خشم”، از زمان رییس جمهورترومن تا ترامپ به سیاست جنون آمیز خارجی آمریکا مبدل گردیده ومستدام در چرخش است.
درسایهٔ چنین سیاست فاجعه بار ،زندگی در سیاره ما به تار عنکبوت گره یافته است.اقدامات ناتو وبویژه آمریکا چه در حوزه شرق میانه وچه لشکر کشی های ممتد ناتو در ماورای روسیه وچین تاکنون چندین بار جرقه های جنگ سوم جهانی وپایان حیات در زمین را برانگیخته است،اما سطح مدریت کاریزماتیک رهبر روسیه ولادیمیر پوتین برای مدریت بحران تاکنون جهان را از فاجعه هسته ای نجات داده است .
 در هوای دکترین “نظم نوین جهانی” آمریکا وظهور شکست قاطع این طرح به برکت تغییر بلانس سیاسی ونظامی، برآمدابر قدرتهای نوین جهانی واتحاد استراتیژیک روسیه وچین ،تفوق هسته ای روسیه واقتدار روز افزون جبهه مقابل غرب وناتو بایسته ترین پاسخیست برای لجام گزاری بلند پروازیهای هژمونیستی آمریکا.
ورنه شراره و عطش سیری ناپذیر وفزونبخش مقامات کاخ سفید وپنتاگون برای تامین سیطره آنکشور برجهان وتحقق اهداف راهبردی اش چنان است تا نه از صحرای خاکستر یکهزار دوصد شهر رقیب بلکه از فرازگورستان نیمی از بشریت جهان، برای رسیدن به ساحل موعود عبور نموده ولاجرم ختم حیات بر سیاره زمین را اعلام بدارند؛

با حترامات بی پایان
عارف عرفان
لندن،نوامبر ۲۰۱۷
….‌……‌‌…..‌…………………………‌…………