وزیر آموزش و مهارت های عالی پاکستان گفت: دولت پاکستان در نظر دارد که ‘زبان فارسی’ را به عنوان درس اجباری در مدارس این کشور قرار دهد.

‘بلیغ الرحمان’ این مطلب را روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در اسلام آباد عنوان کرد.
وی با تاکید بر لزوم گسترش همکاری علمی و دانشگاهی مراکز آموزش عالی و پژوهشی ایران، گفت: تهران و اسلام آباد می توانند برنامه هایی برای تبادل دانشجو در دانشگاه ها و رشته های مختلف داشته باشند.
او اضافه کرد: پاکستان از پایان نامه ها و برنامه های پژوهشی و علمی درباره ایران حمایت می کند.
وزیر آموزش و مهارت های عالی پاکستان همچنین تصریح کرد: تلاش می کنیم تا زبان های منطقه ای از جمله زبان فارسی را در پاکستان در سطوح کارشناسی و کارشناسی ارشد گسترش دهیم.
این مقام پاکستانی، با تشریح اهمیت گسترش زبان فارسی با توجه به مشترکات دو کشور گفت: ایرانیان با توجه به پیشینه فرهنگی و علمی خود، از جایگاه بلندی در منطقه و جهان برخوردارند و زبان فارسی نیز گنجینه بزرگ دانش و حکمت برای همگان است.
بلیغ الرحمان اضافه کرد: اسلام آباد به دانشجویان پاکستانی برای انجام پروژه های تحقیقاتی در دانشگاه های ایران، بورس تحصیلی ارائه می دهد.