یاد مردان آهنین وتسلیم ناپزیز تاریخ گرامی باد
——————————————-
برگردان بفارسی – دکتر صفوی
دقیقآ بک سال پیش ازامروز به تاریخ 25 نوامبر سال 2016 فیدل کاسترو معروف به ” فیدل آهنین ” رهبر انقلاب کوبا به عمر 90 سالگی درگزشت. وقرار است مردم کیوبا قرار یادی از این روز نمایند ، این جمله زیبا : ” فیدل دیگر زنده نیست ولی عقیده وافکارش نزد ما ودرقلب ما زتده است ” ؛ همین اکنون در سراسر کوبا طنین انداز است.
بازهم دریکی از روزنامه های کوبا چنین مطلب جالبی دیگری به چاپ رسیده است :
” بلی فیدل بزرگوار درمدت 365 روز اخیر از نظر فزیکی تو با ما نبودید ، ولی ما تورا هر ثانیه وهرلحظه احساس میکنیم . ما گفتار ، کرداروافکار تورا همیشه بازخوانی میکنیم . ما همیشه نماد شجات ومردانگی تورا بیاد می آوریم وآنرا سرمشق زندگی خویش قرار میدهیم وتورا با خود داریم “.
این شخص که بود : دیکتاتور، محبوب مردم یا خدا؟
رهبرفقید هند جواهر لعل نهرو درباره کاسترو میگوید : ” من می خواستم به دلایل زیادی با شما ملاقات کنم، در درجه اول به خاطر اینکه شما یک شخص بسیار شجاع هستید”.
جسی جکسون امریکای میگوید: “او صادق ترین و شجاع ترین سیاستمداری است که گویی من اورا ملاقات کرده ام”
نلسون ماندیلا میگوید : ” آن سیاست مدار قوی وصادق ترین انسان بود. وقتی من درسال 1991 به کوبا رفتم درخیابان ها و خیابان ها را با ماشین فیدل کاسترو می ریختتند. خوش آمد میگوییم. در پاسخ، من دستم را دست کشیدم، اعتقاد داشتم که تمام این خوشی وهلهله به افتخار من است. فیدل بسیار متوسط بود او لبخند زد، اما یک کلمه نگفت. اما زمانی که من به میدان رفتم که از آن جایی که من مجبور شدم یک سخنرانی کوچک برای جمعیت بگویم، متوجه شدم که تمام این تبریکات برای من نیست وبه کن اهمیت ندادند . آنها به فیدل کاسترو خطاب شدند. از آنجا که همه چیز در مورد من فراموش شده بود و واقعا همه جاه فیدل کاسترو بود. سپس متوجه شدم که او افتخار مردم اش است.”
فوتبالیست جهان دیاگو مرادونا گفته است : ” فیدل خدای من است”.
فیدل کاسترو روزی درمورد چیکوارو گفته بود : یک نظامی را میشود بخاک سپرد ولی اندیشه وی را هرگز