لالی حمیدزی و همایون همایون، اعضای مجلس نماینده گان ادعا دارند که افراد نزدیک به رییس جمهور و مسؤولان ارشد امنیتی در فعالیت هایی که به گتفۀ آنان خلاف منافع ملی است، دست دارند.

لالی حمیدزی، عضو مجلس نماینده گان در نشست عمومی امروز(شنبه، ۴ قوس) معصوم استانکزی، رییس امنیت ملی را متهم به حمایت از داعش در افغانستان ساخت و به صورت واضح گفت که آقای سانکزی «مسؤول پروژۀ داعش» است.

همزمان با این، این عضو مجلس نماینده گان، اکرم خپلواک، مشاور ارشد رییس جمهور در امور سیاسی را نیز به دست داشتن با سازمان استخبارات نظامی پاکستان، متهم کرد.

آقای حمیدزی در این باره گفت: «من رسمأ این جا می گویم که معصوم استانکزی، مسؤول پروژۀ داعش است و اکرم اخپلواک بچه آی اس آی پاکستان، مسؤول امضای خط دیورند است.»

پیش از این، همایون همایون، معاون نخست مجلس نماینده گان در یک نامۀ رسمی به مشاور امنیت ملی، گفته است که در مهمان خانۀ معصوم ستانکزی، مردان مشکوک که در برابر منافع ملی کار می کنند، حضور دارند.

در این نامه معاون اول مجلس از رییس جمهور به مشاور شورای امنیت ملی شکایت کرده است.

همایون همایون در این باره می گوید: «دو بار من اشخاص و افرادی را در دروازه های شان دیده ام که آنان برآمدند؛ اشخاصی استند که نام های شان بسیار مشهور استند و در برهم زدن امنیت، همه رسانه ها در بارۀ شان می گویند.»

در این باره، تلاش کردیم دیدگاه ریاست جمهوری را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم.

با این همه، شماری از نماینده گان، بازرسی یکی از نهادهای غیردولتی که مربوط معاون نخست مجلس می شود را از سوی امنیت ملی انتقاد می کنند.

عبدالطیف پدرام، یک عضو مجلس نماینده گان گفت: «رییس جمهور، رییس امنیت و رییس امنیت ملی سابقه …و مجموعه از باندهای به این ترتیب توطیه گر باشند، وای به حال مردم.»

نادر خان کتوازی، عضو دیگر مجلس نماینده گان نیز افزود: «وظیفه تمام وکیلان است که از طریق لوی سارنوالی بررسی کنند که چرا خانه معاون نخست مجلس تلاشی شده است.»

نزدیک به دو هفته پیش مسؤولین نهادهای دولتی یکی از دفترهای معاون نخست مجلس نماینده گان را به اتهام فعالیت های مشکوک بازرسی کردند، اما معاون نخست مجلس نماینده گان این کار حکومت را فشار آوردن بر وی می داند.