اشرف غنی حامد کرزی را تحت فشار قرار داد

اشرف غنی، رییس جمهور افغانستان حکم بررسی مراحل فنی و قانونی شهرک عینو مینه را صادر کرد.

به گزارش اسپوتنیک به نقل از رسانه ها، شهرک عینو توسط برادر رییس جمهور کرزی ساخته شده و یکی از عصری ترین شهرک های کشور است.
به نظر می رسد این حکم رییس جمهور با تلاش های حامد کرزی برای برگزاری لویه جرگه عنعنوی، چندان بی ربط هم نباشد.
همانگونه که حامد کرزی رییس جمهور پشین درتلاش است تا ازطریق مردم برای برگزاری لویه جرگه، بالای حکومت فشار وراد کند، رییس جمهور غنی هم خواسته با این حکم وشریک ساختن نتیجه بررسی شهرک عینومینه با مردم، افکارعمومی را به جهت دیگر سمت وسو دهد.