خواهران، با مبارزه متشکل

خشونت علیه زنان را ریشه‌کن سازیم!

«حزب همبستگی افغانستان» گردهمایی‌ اعتراضی‌ای را به مناسبت
روز جهانی منع خشونت علیه زنان ترتیب داده است.

 از شما جهت اشتراک در این برنامه دعوت می‌گردد .

زمان:‌ ۱۰:۳۰ صبح
تاریخ:‌ جمعه، ۳ قوس ۱۳۹۶ (۲۴ نوامبر ۲۰۱۷)
محل: پارک شهر نو، کابل
شماره تماس: ۰۷۰۰۲۳۱۵۹۰

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Sisters, let us uproot violence against women
with our organized struggle!

The Solidarity Party of Afghanistan has organized a protest gathering
on the occasion of the international day for the elimination of violence against women.

All citizens and journalists are invited to participate in this event.

Time: 10:30 AM
Date: Friday; 24 November 2017
Venue: Park Shar-e-Naw, Kabul
Contact No.: +93 700 23 15 90