نابودی موادمخدر در کشور، از سوی نیروهای ناتو از شعار تا عمل

منابع حکومت افغانستان، ادعا کرده‌اند که برای نخستین‌بار، با پشتیبانی مأموریت حمایت قاطع، عملیات نابودی، منابع پروسس موادمخدر در کشور، را آغاز کرده‌اند.

این امرا اما با شک و تردیدهای از سوی کارشناسان، همراه است، زیرا به‌گفته این کارشناسان، در تجربه ۱۶ سال گذشته نشان می‌دهد که تصمیم جدی برای نابودی این مواد در کشور، وجود ندارد.

در همین‌حال، جنرال جان نیکلسن، فرمانده‌نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان، می‌گوید که در این عملیات‌ها، منابع مالی طالبان هدف قرار گرفتند و بخش بزرگ موادمخدر، شورشیان نابود شدند.

اما، سوال اصلی روی جدیت مبارزه با تروریزم در افغانستان است. در مدت ۱۶سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان، کشت موادمخدر در کشور رو به‌افزایش بوده‌است، در عین‌حال، گزارش‌های تایید ناشده از منافع کلان مادی شماری کشورهای عضو ناتو از مفاد موادمخدر افغانستان وجود دارد.

کارشناسان‌، به‌این باورند که حضور نیروهای ناتو، نه تنها در کاهش موادمخدر، کمک نکرده است بلکه، هر سال موادمخدر، در کشور رو به‌افزایش می‌باشد.

وحید مژده کارشناس مسایل سیاسی، به‌رادیو آسیای میانه می‌گوید: در سال روان بیشتر از هر سال دیگر موادمخدر از افغانستان به‌بیرون صادر شده‌است.

به‌گفته وی، در سال روان با صدور ۹۰۰۰تن موادمخدر، افغانستان، ریکارد جهان را شکسته است.

وی، نیز افزود، در نخست، شعار امریکا نابودی مزارع تریاک و موادمخدر در کشور بود، اما دیده شد که این گفته‌ها یک‌تبلیغات بوده و این کشور، نه در گذشته و نه در حال مراکز موادمخدر را هدف قرار نخواهد داد.

وی نیز تاکید می‌دارد، تا زمانی که رسانه‌ها اجازه رفتن به‌جا‌های که از سوی این نیروها هدف قرار می‌گیرند، داده نشود، این گفته‌ها تبلیغاتی نمی‌باشد و هیچ‌گونه حقیقت ندارد.

با این‌حال، حنیف دانش‌یار سخن‌گوی وزارت مبارزه با موادمخدر، به‌رادیو آسیای میانه، از جدیت مبارزه با موادمخدر در کشور، توسط نیروهای خارجی سخن می‌گوید.

وی، تاکید کرد که پیش از این، نیروهای ناتو در افغانستان برای آموزش‌های تخنیکی و مسلکی نیروهای امنیتی در راستای مبارزه با موادمخدر، کار می‌کردند، اما حال‌، برای نابودی مراکز ترورستی دست به‌کار شده‌اند.

دانش‌یار، این تصمیم نیروهای ناتو برای نابودی موادمخدر در افغانستان را جدی و قاطع می‌داند.

وی، هم‌چنان در مورد دلایل افزایش کشت مواد‌مخدر در کشور، می‌گوید: ناامنی‌ها، حضور گروه‌های تروریستی در کشور، تقاضا جهانی برای این مواد و نبود بازار مناسب برای دست آوردهای کشاورزان، مهم ترین عامل افزایش موادمخدر در افغانستان می‌باشد .

این اعلام از سوی حکومت و فرماندهی ناتو در کشور زمانی صورت می‌گیرد که در مدت ۱۶سال حضور نیروهای ناتو در افغانستان کشت موادمخدر در کشور، رو به‌افزایش بوده‌است.

محمدهارون شهاب‌زاده