قاسم آسمایی
در حاشیه تدویر “جلسه عمومی حزب اسلامی

« … پیروزی های حکمتیار پیروزی پاکستان است…»
در بارۀ حزب اسلامی ووابستگی آن به پاکستان وبصورت مشخص اداره اطلاعاتی آن آی اس آی، همانند سایر تنظیم های جهادی ، مقالات، تحلیل ها وکتابهای زیادی نوشته شده ومدارک اثبات کنندۀ این وابستگی به استناد منابع گوناگون نیز نشرشده است. در این راستا تازه ترین مطلب در مورد حزب اسلامی در “کتاب طلایی زرد” که توسط محترم نورآقا ولیزاده ترجمه گردیده، بیان شده است که از فصل سوم آن، بخش کوچک اما با اهمیتی اینجا نقل میگردد:
«افشا نامه سری و محرم در کتاب آب آتش Water fire از مارتین Martin عضو دموکرات ها در مجلس سنا آمریکا در صفحه 103 کتاب پرده برداری از سند چنین تذکر میدهد

.
مدیریت عمومی استخبارات نظامی اسلام آباد.
شماره :4120- جی ای ای -6- ای تاریخ 22 فبروری 1989 میلادی.
به آتشه دفاعی سفارت پاکستان در کابل.
موضوع : اولیتها و ستراتژی پاکستان و نقش ما در ادامه جنگ های تنظیمی برای افغانستان ادامه دارد ما متکی بر آن هستیم که راه های دخول پاکستان به داخل افغانستان همان است که سازمان ای اس آی انرا بنیاد گذاشت سازمان ای اس آی تنظیم حزب اسلامی به رهبری برادر گلبدین حکمتیار را قوت پاکستان در داخل افغانستان میداند و اتکا به پیروزی کامل را دارد چنانچه پیروزی های حکمتیار پیروزی پاکستان است و ای اس آی تا توان دارد در استقامت دادن درست به جا و احساس را در همکاری با گلبدین دریغ نمی ورزد…..
دگروال محمد ارشاد چوهدری.»

Advertisements