روز، حملات طالبان مردم را تهديد مي کند و شب حملات سگان

 

در شهر کابل هنوز هم سگ‌ها حکمروايي دارند و با وجود وعده هاي شهرداري کابل، سگ‌ها همچنان تهديد جدي براي جان مردم تلقي‌مي شود و هيچ کس نمي‌تواند از طرف شب با پاي پياده از جاده‌ها و کوچه و پس کوچه‌هاي شهر، عبور و مرور کند.
به گزارش سایت همایون بنقل از خبرنگار آرمان ملي، موجوديت سگ‌هاي ولگر در شهر کابل سبب شده که باشنده‌گان اين شهر از طرف شب از منازل شان حتا به مساجد رفته نتوانند واگر بنابر ضرورت به جاده و کوچه بيرون شوند، سگ‌هاي ولگرد بالاي شان حمله مي کند و آن‌ها را مي گزد.
بنابر چشم ديد خبرنگار روزنامه آرمان ملي، از طرف شب در تمام نواحي شهر کابل گله‌هاي سگ‌هاي ولگرد به جاده‌ها مي آيند و جان مردم را تهديد مي کنند.
برخي از باشنده گان شهر کابل در همين رابطه شکايات شان را به اداره روزنامه آرمان ملي، فرستاده اند.
محمد قسيم که در يکي از رسانه‌ها به حيث کمپيوترکار اجراي وظيفه مي دارد به آرمان ملي گفت که از طرف روز حملات انتحاري طالبان، مردم را به هراس افگنده است و جان شان را تهديد مي کند و از طرف شب از ترس حمله سگ‌هاي ولگرد مردم نمي توانند از منازل شان بيرون شوند.
باشنده‌گان کابل از مسؤولان شهرداري مي خواهند که هر چه زودتر در مورد موجوديت سگ‌هاي ولگرد در شهر کابل اقدام جدي کنند و مردم را از شر تهديد سگ‌ها نجات دهند.

Advertisements