مردم مي‌گويند که دولت نه تنها تا کنون استراتيژي خود را در قبال طالبان اعلام نکرده و اين گروه را دشمن خود نمي‌داند، بلکه نسبت به خانواده‌هاي شهدا بي‌توجه استحجت‌الاسلام و المسلمين نادرعلي احساني، مسؤول نماينده‌گي دفتر حزب وحدت اسلامي افغانستان در غرب کشور که در مراسم تشييع جنازه يک مامور نظم عامه در فراه صحبت مي کرد گفت، عدم رسيده‌گي به خانوادة شهدا، ضرورت به دادخواهي از طرف مردم و خانواده شهدا دارد تا اين‌که دولت در قبال شهدا نسبت به وظيفه‌اي که دارد، عمل کند.
مسأله‌اي که نگران کننده است و انسان را متأثر مي‌سازد اين است که با وجود به شهادت رسيدن جوانان کشور، دولت هنوز هم تعريف دقيقي از دشمن ندارد.
او گفت که هنوز طالب که هر روز جوانان ما را به قتل مي‌رساند، هنوز از ديد حکومت به عنوان دشمن تعريف نشده است.
به گفتة وي، نبود تعريف از دشمن، انگيزه خانواده‌ها را براي فرستادن فرزندان‌شان به صفوف نيروهاي امنيتي از بين مي‌برد.
وي يادآور شد که حکومت اگر عزم مبارزه با تروريزم دارد، با تعريف دقيقي از دشمن داشته باشد.
از طرفي هم نادر علي احساني، يک سخنران ديگر در اين مراسم از نظم عامه و مسؤولين حکومتي در هرات انتقاد کرده و گفت که چرا هيچ يک از مقام‌هاي بلند رتبه در تشييع پيکر شهيد نظري شرکت نکرده‌اند.
او عدم شرکت مقام‌هاي دولتي و امنيتي را بي‌توجهي به شهدا عنوان کرد.
مسؤول مطبوعاتي لواي سوم نظم عامه در هرات ضمن رد بي‌توجهي دولت به خانواده‌هاي شهدا گفت که تمام امتيازاتي که از طرف دولت تعيين شده باشد، در زمان مشخص به خانواده شهدا داده مي‌شود.
او گفت که در سال اول اکراميه‌اي که براي خانوادة شهيد در نظر گرفته شده، داده مي‌شود و سپس اسناد وي براي طي مراحل به مرکز کشور فرستاده مي‌شود.

Advertisements