#ملک_ستیز
وقتی بلند رتبه‌ترین فرد قانون‌گذار به دست‌بردِ منابع عامه اعتراف می‌کند و با این‌ همه ساده‌گی می‌پذیرد که مبلغ پنج ملیون افغانی را بازپرداخت می‌کند، فساد نه بل گفتن خیانت به منابع و منافع ملی در برابر چنین انسانی کم می‌آورد.
می‌دانید این کار:
ـ زشت‌ترین نوع اهانت به شهروندان کشور
ـ تحقیر شدید به مفهوم دموکراسی
ـ دشنام و استحقار به حاکمیت قانون
ـ بداخلاقی در برابر اجتماع است.

من به «نماینده‌گان» مردم نگاه کردم که با سردی و سکوتِ شرماگین از این حادثه گذار کردند.

Advertisements