حدود سه هفته است که بسیاری از کشاورزان هندی در روستای نیندار، در منطقه راجستان این کشور خود را در گردن در زمین دفن می‌کنند.این اقدام آنها در واقع در اعتراض به دولت محلی است که تصمیم گرفته است ۵۴۰ هکتار از زمین‌های این منطقه که بیشترشان متعلق به کشاورزان است تصاحب کند.

دولت محلی در نظر دارد تا یک پروژه عظیم ساخت و ساز برای توسعه شهر جایپور در این منطقه اجرا کند اما کشاورزان به عدم مشورت با آنها و شرایط تملک زمین توسط دولت محلی اعتراض دارند

.

کشاورزان هندی در اعتراض به دولت، خود را در چال کردند

کشاورزان محلی پس از بارها اعتراض و راهپیمایی ناموفق، دهم مهر تصمیم گرفتند تا شکل جدیدی از اعتراض را امتحان کنند. کشاورزان خود را تا گردن در خاک دفن کردند و به این شکل، توجه رسانه‌های هند به این موضوع جلب شد.

نتیجه آنکه مقامات محلی به سرعت به مذاکره با معترضین دست رفتند هرچند این مذاکرات تاکنون بی‌نتیجه باقی مانده است.

قیمتی که دولت محلی برای خرید زمین به کشاورزان پیشنهاد داده است بر اساس قیمت زمین‌ها در سال ۲۰۱۰ است. تعداد کمی از خانواده‌ها هم که به فروش زمین‌ها با آن قیمت موافقت کرده‌اند در واقع تحت فشار رضایت داده‌اند و بسیاری از آنها در واقع از معترضین هستند.

در مجموع حدود ۲۵۰۰ خانواده در زمین‌های مورد بحث زندگی می‌کنند که ۱۵۰۰ خانوار با کشاورزی زندگی می‌گذرانند و البته بسیاری از این کشاورزها هم زن هستند، اگر آنها زمین خود را از دست بدهند، درآمد خود را از دست می‌دهند.

مقام‌های هندی مدعی شده‌اند که تنها ۶۰۰ خانوار در این اعتراض‌ها شرکت کرده‌اند که بر اساس ادعای دولت محلی، بیشتر این افراد کشاورز نیستند.

کشاورزان هندی در اعتراض به دولت، خود را در چال کردند
کشاورزان هندی در اعتراض به دولت، خود را در چال کردند
کشاورزان هندی در اعتراض به دولت، خود را در چال کردند
کشاورزان هندی در اعتراض به دولت، خود را در چال کردند
کشاورزان هندی در اعتراض به دولت، خود را در چال کردند
کشاورزان هندی در اعتراض به دولت، خود را در چال کردند