تقرر وزیر تجارت و صنایع افغانستان به عنوان سفیر این کشور در اسپانیا

گزارش‌های تازه از سرنوشت همایون رسا، وزیر تجارت و صنایع افغانستان حاکی از آن است که وی در یک فرمان رییس‌جمهور این کشور، به عنوان سفیر در اسپانیا مقرر شده است.

یک منبع نزدیک به همایون رسا، با اصلاح خبر استعفای وزیر تجارت و صنایع، به خبرنامه گفت که اساسا آقای رسا از مقام خود استعفا نداده، اما به دلیل اختلافات زیادی که در طول دوران وزارتش با رییس‌جمهور داشته، سرانجام توافق کرده به عنوان سفیر افغانستان مقرر شود و از رهبری وزارت تجارت و صنایع کنار برد.

در حکم ریاست جمهوری افغانستان آمده که آقای رسا به عنوان سفیر افغانستان در اسپانیا مقرر شده است.

پیش از این، یک منبع نزدیک به وزیر تجارت و صنایع به خبرنامه گفته بود که آقای رسا، استعفای خود را به ریاست جمهوری ارائه کرده است.