مذاکرات مهمی که فردا
پوتین در تهران خواهد داشت

پوتین و علی اف فردا از مسکو و باکو راهی تهران خواهند شد تا در اجلاس سران سه کشور ایران- آذربایجان – روسیه شرکت کنند. طبیعی است که بخشی از انگیزه این سفر همکاری سه جانبه میان این سه کشور در عرصه های اقتصادی و توریستی و بویژه نظامی است. روسیه می کوشد فاصله آذربایجان و اسرائیل را حتی اگر نتواند کاهش بدهد، آن را در همین حد کنونی حفظ کند که این سیاست مورد تائید ایران نیز هست، اگر سیاست های تبلیغاتی و شعاری امام جمعه ها، رهبر و برخی فرماندهان سپاه کار را خراب نکند.

بخش دیگری از این سفر مسئله جنگ در سوریه، پایان آن و اطمینان به همسایگان سوریه درباره پرهیز سوریه از تلافی و تقابل نظامی آینده است. بویژه اسرائیل که از شکست داعش در سوریه ضربه ای سنگین خورده و میداند که به دلیل حضور ارتش روسیه در سوریه نمی تواند کاری از پیش برده و سیاست تجزیه و تقسیم سوریه را دنبال کند. در اینجا نیز بار دیگر این ایران است که باید تفهیم موقعیت شود و با پایان جنگ سوریه کم کم از این کشور عقب نشینی کند. هر نوع حضور تحریک آمیز واحدهای نظامی ایران در سوریه – بویژه با شعارهای براندازی اسرائیل- به سود سیاست کاخ سفید برای شتاب بخشیدن به لغو برجام، تحریم ایران و برپائی جنگ در خلیج فارس است. سیاستی که اسرائیل از هر امکانی برای تشویق و تحریک کاخ سفید برای عملی شدن آن استفاده می کند.

شاید جمهوری آذربایجان نیز از تقویت و حمایت نظامی ایران توسط روسیه خشنود نباشد اما سیاست روسیه فعلا تحکیم این همکاری است، بویژه که سیاست نظامی کاخ سفید و برپائی جنگ در همسایگی خود “ایران” است. خطر می تواند هم از شرق ایران (افغانستان) و هم جنوب ایران وارد ایران شود. در مورد همسایه غربی (عراق و اقلیم کردستان) نیز سیاست مسکو گفتگو و تفاهم است نه جنگ. بویژه جنگ کردُی در خاک عراق که فعلا ترکیه ایران را تحریک کرده و به میدان فرستاده و خود را کنار کشیده است. آلودگی ایران در جنگ احتمالی عراق (اقلیم کردستان و دولت مرکزی) یک دام بزرگ است و قطعا بخش مهمی از مذاکرات محرمانه پوتین در تهران همین نکات خواهد بود.