اگر جهادی ها در همایش های بین المللی و مراسم  و نشست های دیپلواتیکی   با خشتک های گنده و کشال حضور می یافتند؛ مشخص بود که این همه حکم و دستور آی ایس آی است. اما دو اجیر معلوم الحال چاکر منش ( کرزی و احمدزی)  به نام تکنوکرات با جهاد اسلام آبادی و پاکستانیزه ساختن کشور مرتکب جنایات تاریخی شده اند. آن ها از ادارات رسمی کشور مندوی کابل و یا سبزه مندوی اسلام آباد ساخته اند.
 
گزارشی از برگه محترم  طاهر دگراندیش با عکسهای نمایندگان سیاسی – دیپلوماتیک مردم افغانستان در هالند خدمت شما تقدیم است:
Advertisements