ذبیح‌الله امانی مسئول مطبوعاتی مقام ولایت سرپل با تأیید این گفته‌ها می‌گوید که طالبان در ۳ روز گذشته این دره را به گونه کامل آتش زده‌اند

از چند ماه به این طرف درگیرهای سنگینی میان نیروهای امنیتی و گروه طالبان در ولسوالی صیاد و در منطقه دره میزاولنگ جریان دارد.
این درگیرها هنگامی آغاز شد که چند هفته قبل طالبان شب هنگام بالای این روستا حمله کردند و پس از تیرباران باشندگان، این محل را در تصرف خود درآوردند.
به تازگی نیز مردم محلی می‌گویند طالبان با هجوم به منطقه دره میزاولنگ فاجعه آفریدند و اکثر مساجد و مکاتب را آتش زده‌اند.
آنان تأکید می‌کنند که طالبان منازل مردم و نیز درخت‌های مثمر و غیرمثمر را قطع کرده‌اند و آن‌ها را به عنوان چوب سوخت بالای مردم روستاهای همجوار به فروش رسانده‌است.
در همین حال ذبیح‌الله امانی مسئول مطبوعاتی مقام ولایت سرپل با تأیید این گفته‌ها می‌گوید که طالبان در ۳ روز گذشته این دره را به گونه کامل آتش زده‌اند.
آقای امانی می‌افزاید که طالبان مساجد، مکاتب، منازل مردم و نیز ساحات مختلف این دره را آتش زده و طعمه حریق کرده‌اند.
قابل ذکر است که در دره میزاولنگ ولسوالی صیاد ولایت سرپل بیش از ۵۰۰ خانواده زندگی می‌کرد که پس از حملهٔ طالبان همهٔ آنان در ولایت‌های مختلف بشمول شهر سرپل بیجاشده اند..