اظهارات مایک پمپو به معنای آن است که پاکستان پرستی امریکا دهان خود شان را تلخ کرده است.
مایک پامپیو رئیس سی آی ای یا اداره استخبارات مرکزی امریکا دیروز پنجشنبه در مرکز تحقیقاتی دفاع از مردم سالاری در واشنگتن گفت تا زمانی که طالبان امیدوار پیروزی در میدان جنگ باشند و به پاکستان رفت و آمد کنند و در آنجا پناه گاه داشته باشند، گفت‌وگوی صلح کدام نتیجهنخواهد داد.
رئیس سی آی ای افزود که اگر تاریخ رهنمای ما باشد چندان توقع نباید از پاکستان داشت که در جنگ در برابر تروریزم با امریکا همکاری کند.گ. افغانستان