ملک ستیز
پژوهش‌گر امور بین‌الملل

!آقای رییس اجرایی

فکر داعشیزم در کشور رو به گسترش است. حملات ددمنشانه داعش پای‌تخت را از همه‌سو فرا گرفته است. داعشیزم هم‌گرایی عقیدتی مردم افغانستان را هدف قرار داده است. داعشیان به محلات استدعا و پناهگاه‌های مذهبی گروه بزرگی از پیروان دین اسلام حمله می‌کنند و انسان‌های بی‌گناه را بی‌رحمانه به خاک و خون می‌کشانند. این راهکار داعش در درازمدت به شدت خطرناک تحلیل می‌شود و حتا فرایند ملت‌سازی را از ذهنیت اجتماعی می‌رباید. داعش در خاور میانه روبه اضمحلال است و افغانستان را که توجه خاص جهان را به خود جلب کرده است به میدان جنگ تبدیل می‌کند. من جریان شکل‌گیری داعش را از آغاز سال‌های ۲۰۱۲ دنبال می‌کنم. در سال ۲۰۱۴ در جنب گروهی از محققین پژوهشی در زمینه راه اندازی کردیم. من به این باورم که داعشیزم را نبود هم‌گرایی ملی در افغانستان زمین و زمینه بیش‌تر می‌دهد. آن‌ها گروه‌های اجتماعی را به قبیله‌های درهم‌آمیخته، به‌جان هم‌دیگر می‌اندازند. با تاسف رهبران سیاسی به گونهء ناآگاهانه با پیوستن به گرایش‌های تباری، فضا را برای داعشیزیم فراهم‌تر می‌سازند. از این‌رو پیش‌نهاد می‌کنم:
۱. برای مبارزه با داعش هم‌گرایی بیش‌تر با دولت روسیه و دولت‌های آسیای مرکزی که تجارب موفقانه‌تری در سرنگونی این گروه خطرناک دارند، فراهم گردد. دولت افغانستان ابتکار هم‌آهنگی استراتژیک را برای محدودسازی نقش داعش در افغانستان و مرزهای استراتژیک روسیه و آسیای میانه بدست گیرد.
۲. ایالات متحدهء امریکا و اروپا را باید به این هم‌گرایی استراتژیکِ دولت افغانستان با آسیای میانه و روسیه قانع ساخت. اگر دولت افغانستان بتواند با لابی‌گریی فعال، هم‌گرایی استراتژیک میان روسیه و امریکا را برای محدودیت داعش در جغرافیای افغانستان فراهم سازد، بی‌گمان حملاتِ داعش در کابل و شهرهای بزرگ کاهش یافته و به مرور زمان ناپدید خواهد شد. اگر غرب به این هم‌گرایی نپیوندد، گرایش حمایت آن از داعشیزم توجیه‌پذیر خواهد شد.
۳. برای مبارزه با داعش گروه ضربتی منطقه‌یی از دولت‌های آسیای میانه، روسیه، افغانستان و ایران راه‌اندازی گردد. این گروه از تاکتیک‌های جنگ در برابر داعش در خاور میانه استفاده گردد.

داعش خطر منطقه‌یی و جهانی است. دولت‌های منطقه از این روی‌کرد دولت افغانستان استقبال خواهند کرد. داعش را نمی‌توان با دیپلوماسی به مصالحه و هم‌گرایی دعوت کرد. از همین حالا باید درک کرد که هنوز دیر نیست و باید برای مقابله با داعش هُشیارانه شامل بازی شد. اگر دولت افغانستان در حالت دفاعی در برابر داعش قرار گیرد، گسترش دامنه داعش موجودیت افغانستان را تهدید خواهد کرد.

با درودها
ملک ستیز
پژوهش‌گر امور بین‌الملل