چرا جنگنده دولت، هاموی غنیمتی در دست دشمن را نزده بود؟

شاید بهترین پاسخ گمشده برای سوال بالا این باشد که چرا طیاره دولت، طالب سوار بر هاموی اردوی ملی را بزند؟

محمد آگل مجاهد، آگاه مسایل نظامی در گفتگو با “خط کابل” در رابطه به فجایع اخیر در پکتیا و قندهار گفت:
 شکی نیست که در به انجام رساندن این حملات دست زورمندان و قدرتمندان وجود دارد. در حمله پکتیا معلوم است که هاموی ها مربوط به کدام ارگان بوده و در کجا به دست نیروهای مخالف افتاده است اما چرا آن ها را با یک طیاره هدف قرار نداده ایم؟
مجاهد، معتقد است که دست هایی از داخل در به هدف رساندن حملات دست دارند و بیان می کند:
مخالفین دولت روزانه با هاموی ها، تانک ها و رنجرهایی که از وسایط امنیتی گرفته اند در گروه های صد و هزار نفری تجمع می کنند و کنفرانس ها و بیانیه های مختلف می گیرند که رسانه ها نیز آن ها را ثبت می کنند و نمایش می دهند؛ آیا حکومت خبردار نمی شود؟ چرا یک طیاره بالا نمی کند و تجمعات را هدف نمی گیرد؟
این آگاه سیاسی تصریح کرد: یک نفر که از جان خود گذشته است دیگران را هدف قرار می دهد هرچند که خود وی هم کشته می شود ولی مهم این است که چرا ما اقدامات پیشگیرانه نمی کنیم. وقتی وکیلی به رسانه می گوید که به استخبارات تلفن زده و گفته است که سه هاموی و دو رنجر در فلان جا توقف کرده اند و آنها با طیاره بزنید، حکومت توجهی نمی کند و همان هاموی ها صدها انسان را به خاک و خون می کشاند این مسایل نشان می دهد که تدبیر درباره حکومت و بزرگان نیاز است.گزارشنامه افغانستان

به دستوردکترغنی به رهبران طالبان پاسپورت رسمی توزیع شد

پایگاه اطلاع رسانی ځلاند به نقل از منابعی در وزارت عدلیه خبر داد که یک هیات دولتی به رهبری قاسم حلیمی به قطر اعزام شده بود. قاسم حلیمی از مقامات ارشد حکومت طالبان بود که بعد از سقوط طالبان درکابل اقامت داشته و در دادگاه عالی نیز وظایف مهمی را برعهده داشته است.
هیات کابل به پنج تن از سران طالبان هریک ملامحمدفاضل، ملاخیرالله خیرخواه، عبدالحق وثیق، ملانورالله نوری و محمد نبی عمری که در سال ۲۰۱۳ از گوانتامو آزاد شده بودند پاسپورت های افغانستان را توزیع کرده اند تا آزادانه و قانونی به هرجایی که بخواهند سفر کنند.
Advertisements