دکتر زلمی خلیلزاد، ازجمهوری خواهان ارشد افغانی الاصل درامریکا سرانجام درتازه ترین اظهارات خویشدر مورد پروژه انتقال جنگ به حوزه روسیه، درواقع مصوبات محرم دراتاق عملیات وجنگ برون مرزی امریکا در حوزه افغانستان را فاش کرد.
 وی در صحبت با صدای امریکا گفت که داعش پس از شکست درخاورمیانه قرار است فعالیت های خود را در قلمرو افغانستان توسعه دهد. این اظهارصریح درحالی رسمن رسانه ای می شود که براساس گزارش های تحلیلی در شبکه های انگلیسی زبان، امریکا قصد دارد خالیگاهی را که در نتیجه از دست دادن طالبان ( به نفع روسیه و ایران) در افغانستان ایجاد شده با صورت دادن یک ائتلاف جنگی و سیاسی با تاجکان افغانستان درشمال جبران کند. در حوزه سرحدات جنوبی روسیه روی قوای نظامی تاجکان هم درافغانستان و هم در آسیای میانه سرمایه گزاری های سنگینی صورت می گیرد. جزئیات این خبر غیررسمی تا کنون در رسانه های ظاهر نشده است.گزارشنامه افغانستان
+++++++++++++++++++++++++++
مطالب مرتبط

 

خلیلزاد: داعش شاید در افغانستان نیرومندتر شود+ویدیو

با تشدید حملات انتحاری و در حالی که طالبان مسؤلیت تمام حملات مرگبار چند روز گذشته را در افغانستان برعهده گرفته اند، زلمی خلیلزاد، سفیر سابق ایالات متحده در افغانستان و عراق می گوید که گروۀ دولت اسلامی یا داعش نیز پس از شکست در شرق میانه، ممکن فعالیت های خود را در افغانستان افزایش بدهد.

آقای خلیلزاد در یک مصاحبه به تلویزیون آشنا گفته است که گروۀ داعش از چند وقت بدینسو در جستجوی دریافت جاهای دیگر بوده و افغانستان و آسیای مرکزی از جمله نقاط مورد نظر این گروه می باشد.

به گفتۀ این مقام سابق حکومت امریکا، گروۀ داعش در تلاش دریافت جاهایست که خارج از ادارۀ حکومت باشد و “در افغانستان مناطقی است که تحت کنترول دوامدار حکومت نیست.”

زلمی خلیلزاد با دفاع از استراتیژی جدید ایالات متحده برای افغانستان و آسیای جنوبی گفت که با عملی شدن درست این استراتیژی، جلو فعالیت های گروۀ داعش در افغانستان گرفته خواهد شد.

آقای خلیلزاد همچنان گزارش ها مبنی بر حمایت روسیه و ایران را از طالبان به خاطر سرکوب جنگجویان داعش در افغانستان امکان پذیر خواند و دلیل آن را نیرومند شدن طالبان پس از خروج تعداد زیاد نیروهای امریکایی دانست.

سفیر سابق ایالات متحده همچنان نقش پاکستان را در جلوگیری از فعالیت های گروه های دهشت افگن حائز اهمیت دانست و یکبار دیگر بر تغیر راهکار پاکستان در برابر گروه های دهشت افگن تاکید ورزید

https://www.darivoa.com/a/khalilzad-interview-isis-afghanistan/4077691.html

Advertisements