رییس‌جمهور توریالی عبدیانی را قهرمان واقعی خواند

رییس جمهور غنی می‌گوید هراس‌افگنان با این کار شان پیام مرگ می‌دهند، اما مرگ آیندۀ افغانستان نه بل صلح و آبادانی آیندۀ این کشور است

پیکر توریالی عبدیانی فرمانده پولیس ولایت پکتیا در یک مراسم ویژه به خاک سپرده شد. رییس جمهور غنی در این مراسم توریالی عبدیانی و آن سربازان و افسرانی را که در حمله‌های روز سه شنبه جان باختند، قهرمانان واقعی افغانستان می‌داند و می‌گوید که این قهرمانان هرگز فراموش نخواهند شد.  

رییس جمهور می افزاید که هراس افگنان با این کار شان پیام مرگ می دهند، اما مرگ آیندۀ افغانستان نه بل صلح و آبادانی آیندۀ این کشور است.

آقای غنی گفت: «پسر قوماندان صاحب به من گفت: من کی را پدر صدا کنم؟ من برایش گفتم: مرا پدر بگو… او یک قهرمان است و قهرمانی او هرگز فراموش نخواهد شد.»

توریالی عبدیانی در سال هزار و سه صدو شصت و سه هجری خورشیدی از دانشگاه نظامی کابل فارغ شده بود، او  سی و سه سال در بخش های زره دار، فرماندهی کندک، معاونیت بخش عقیدتی فرقه پیاده وزارت دفاع ملی کار کرده بود. 

وی سپس به بخش عملیاتی وزارت امور داخله تبدیل شد و به حیث معتمد، معاونیت برنامه ریزی، معاونیت امنیتی زون ۶۰۶ انصار، آمر امنیت فرماندهی پولیس کندهار،  فرمانده پولیس در ولایت های ارزگان و فراه و پکتیا کار کرد.

رییس جمهور حمله های هراس افگنانه را فاجعه می داند.

او گفت: «ما صلح می خواهیم، اما شما فاجعه می افرینید،  اما علما مردم و همه مقام های ما در یک صف اند ما خون نمی خواهیم شما پیام مرگ می دهید اما مرگ اینده افغانستان نیست بل صلح و آبادی اینده ماست.»

ویس برمک، سرپرست وزارت امور داخله، گفت: «آقای عبدیانی یکی از افسران بسیار با تجربه بود که سال‌ها در وزارت‌های داخله ودفاع خدمت کرده بود و جانش رادر راه خدمت به وطن از دست داد.»

طارق شاه بهرامی، سرپرست وزارت دفاع ملی، گفت: «آقای عبدیانی از افسران بسیار صادق و پاک و با تجربه بود جنت نصیبش باشد.»

فرزندان عبدیانی صبح امروز چهارشنبه به تازه‌گی از سفر برگشتند و از مرگ پدر شان آگاه شدند اما اندوه ندیدن پدر برای شان غیر قابل باور است.

پدر توریالی عبدیانی گفت: «من به سربازانی که شب وروز به مردم و وطن خدمت می کنند و جان‌های شیرین شان را از دست می‌دهند افتخار می‌کنم. کشور ما مادر ماست و بیمار است باید برایش قربانی بدهیم.»

نزدیکان و دوستان آقای عبدیانی با اندوهی بی پایان پیکر این فرمانده پنجاه و دو سالۀ پولیس را به خاک می سپارند، و زنده گی مردی که به صداقت و پشت کار شهره بود پایان می‌یابد.

.