داغ تر شدن بحث انتقال کامل قدرت اما «تحت مدیریت» به طالبان

 

کرزی درحال جمع بندی تشکیلاتی مجدد است و این بار در تفاهم با کشورهای متفقین ضد امریکا و ناتو برنمه های گسترده ای را در دست اجرا دارد. اما از برخی واکنش ها و اوضاعی به ظاهر نا معلوم استنباط می شود که موضوع دادن قدرت سیاسی به طالبان براساس یک جور آمد چند جانبه بین کشورهای رقیب بازیگر بیشتر مورد توجه قرار دارد تا تعیین یک جایگاه دوم برای طالبان. حضور حامد کرزی همزمان با شروع نشست چهارجانبه درعمان، موقف طالبان را بیش از پیش تقویت می کند و نشان می دهد که دو قطب رقیب منطقه ای و جهانی هریک به نوبه خویش روی سپردن زعامت کامل اما کنترول شده به گروه طالبان اتفاق نظر دارند.

حامدکرزی: طالب تروریست نیست؛ عملش تروریزم است!

پس چی ماند؟ 
توجیهات مضحک کرزی خان پوپل
حامد کرزی در مصاحبه اخیر خود گفت: طالبان، امروز ۴۰ تا۵۰ درصد خاک افغانستان را به دستور امریکایی ها در اختیار دارند.
وی تاکید کرد: به طالبان نامه نوشتم که به پروسه‌ی صلح باور کنند، با آمدن صلح ما همه چیز در افغانستان داریم.
کرزی، جنگ کنونی افغانستان را در راستای منافع بیرونی ها خوانده اضافه کرد: داعش و القاعده بدون شک گروه های تروریستی هستند؛ اما طالبان اعمال شان که علیه شهروندان افغانستان است، تروریستی است؛ ولی خود طالبان از همین کشور هستند و شهروندان افغانستان اند و نیز بمب باران نیروی های آمریکایی که مردم افغانستان را می کشند، اعمال تروریستی است.
وی خاطر نشان کرد: جنگ طالبان و امریکایی ها در خاک افغانستان جریان دارد، در حالیکه قربانی مردم افغانستان هستند و این جنگ به نفع افغانستان نیست. جنگ تروریزم در افغانستان ۱۵ سال پیش پایان یافته و جنگ فعلی برای کشورهای دیگر سودمند است نه افغانستان.
گروه طالبان را ما مردم افغانستان دانسته آماده گفتگو هستیم اما اعمال شان تروریستی است. گروه حقانی هم دست ثابت شده آی اس آی است.
این آقا همان رئیس جمهوری نیست که 22 بار به درگاه آی اس آی به عذر رفت و حتی اعلام کرد که هرگاه پاکستان هدف تعرض یک کشور خارجی قرار گیرد، ما درکنار پاکستان خواهیم بود؟

احتمال شکل گیری معامله بین پاکستان و امریکا برسر طالبان درغیاب ایران و روسیه

به گزارش روزنامه پاکستان آبزرور، تهمینهه جانجوا به نماینده گی از وزارت خارجه پاکستان وارد مسقط پایتخت عمان شده است تا در نشست چهارجانبه در مورد افغانستان اشتراک کند.
گروه هماهنگی چهار جانبه (QCG) شامل افغانستان، پاکستان، چین و ایالات متحده تلاش خواهد کرد تا جهت کشانیدن گروه طالبان به مذاکرات صلح بحث کند.
این اولین جلسه کشورهای مذکور بعد از مرگ ملااختر منصور رهبر طالبان است که در اثر حمله یک ربات هوایی امریکا در سال ۲۰۱۶ کشته شد. دور نخست نخست گروه چهارجانبه در جنوری ۲۰۱۶ در اسلام آباد برگزار شده بود. به نظر می رسد که امریکا و پاکستان باردیگر روی معامله برسر طالبان به هم نزدیک شده اند. گزارشنامه افغانستان
Advertisements