مردم!!!حامیان اصلی خون ریزی را نشانه گیرید

 

سخنگوی والی هرات: افراد وابسته به گروه طالبان پنج عضو یک خانواده را  تیرباران کرده‌اند. گروه طالبان مسئولیت کشته شدن این ۵ برادر را به عهده گرفته است.

 این افراد حدود ۱۸ الی ۳۰ سال عمر داشته اند.

تیر باران کردن این پنج برادران فقط در پی یک مشاجره زبانی بوده و بس.

 طالبان چنین وحشی و تروریست اند، و کرزی خاین و گلبدین پاکستانی آشکارا از آنها دفاع کرده،  و شورا های علمای دولتی خاینانه و بی‌شرمانه به این جنایات بشری با بی تفاوتی تمام به نظاره نشسته اند،  که نفرین به همه ی شما.

!فامیل های قربانیان  درجنایات طالبان،

!!!چرا خوابید؟! بازماندگان جانباختگان سربازان دلیر! بیدار شوید

! همه یکی شوید! و انتقام خون جگر گوشه های تان را ازین حامیان آشکار جنون و جنایت و بربریت و جباریت بگیرید

این ها همه به شمول شورا های علمای دولتی همدست جانیان خارجی اند و خاینین به مردم و کشور

Advertisements