طالبان را جزو مردم افغانستان می دانم

طالبان، امروز ۴۰ تا۵۰ درصد خاک افغانستان را به دستور امریکایی ها در اختیار دارند. به طالبان نامه نوشتم که به پروسه‌ی صلح باور کنند، با آمدن صلح ما همه چیز در افغانستان داریم

طالبان را جزو مردم افغانستان می دانم و با آنان مذاکره می کنم.
حامد کرزی رییس جمهور سابق کشور با شرکت در یک کنفرانس خبری در باره آخرین اظهاراتش توضح داده و به سوال های خبرنگاران حاضر در جلسه پاسخ داد.

وی به صورت ضمنی طالبان را بزرگترین قدرت افغانستان نام برده گفت: طالبان، امروز ۴۰ تا۵۰ درصد خاک افغانستان را به دستور امریکایی ها در اختیار دارند.
وی تاکید کرد: به طالبان نامه نوشتم که به پروسه‌ی صلح باور کنند، با آمدن صلح ما همه چیز در افغانستان داریم.

کرزی، جنگ کنونی افغانستان را در راستای منافع بیرونی ها خوانده اضافه کرد: داعش و القاعده بدون شک گروه های تروریستی هستند؛ اما طالبان اعمال شان که علیه شهروندان افغانستان است، تروریستی است؛ ولی خود طالبان از همین کشور هستند و شهروندان افغانستان اند و نیز بمب باران نیروی های آمریکایی که مردم افغانستان را می کشند، اعمال تروریستی است.

وی خاطر نشان کرد: جنگ طالبان و امریکایی ها در خاک افغانستان جریان دارد، در حالیکه قربانی مردم افغانستان هستند و این جنگ به نفع افغانستان نیست. جنگ تروریزم در افغانستان ۱۵ سال پیش پایان یافته و جنگ فعلی برای کشورهای دیگر سودمند است نه افغانستان.
گروه طالبان را ما مردم افغانستان دانسته آماده گفتگو هستیم اما اعمال شان تروریستی است. گروه حقانی هم دست ثابت شده آی اس آی است.

رییس جمهور سابق کشور ناخرسندی خود را از راهبرد جدید آمریکا در افغانستان ابراز داشته گفت: راهبرد جدید آمریکا برای افغانستان، پیام صلح و امنیت به همراه ندارد، بلکه این راهبرد تداوم جنگ و ناامنی و رقابت های منطقه ای را به دنبال دارد، ما نمی خواهیم که افغانستان به میدان رقابت های قدرت های جهانی و منطقه ای مبدل شود.

کرزی تشکیل لوی جرگه را تنها راه حل مشکلات دانسته اظهار داشت: تنها راه حل مشکلات امروز کشور تدویر لوی جرگه عنعنوی است که در آن از تمام قشرها جامعه، جریان های سیاسی، جامعه مدنی، بزرگان و متنفذین قومی، کارشناسان و استادان دانشگاه اشتراک داشته باشند و وحدت و همبستگی خود را تمثیل کنیم.

Advertisements