هدف از تکرار نشخوار  شعار های تبلیغاتی استخبارات خارجی کرزی- حکمتیار، عوامفریبی برای رسیدن به جایگاه و مقام مهم اجرایی ی دولتی معنا می دهد. زیرا تعمیل اهداف خارجی ها و ادامه اشغال توسط چنین شخصیت ها پیامد مطمع نظری به دست داده است.
کرزی و حکمتیار متعمد ترین افرادی تحت حمایت سیا اند. انگلیس و آمریکا گلو را با این همه دبدبه و کش و فش به ارگ و قصر مجلل رسانید، چطور ممکن است که برده ی بدون سلاح در برابر مالک با دندان مسلح ژست تمرد نماید؟
به گزارش سپوتنیک..

حکمتیار: امریکا هر دو طرف جنگ افغانستان را تمویل می کند

رهبر حزب اسلامی امروز در نشستی گفته است که بعضی از بزرگان قومی برای دامن زدن به جنگ پول مصرف می کنند.

 به گزارش اسپوتنیک به نقل از خبرگزاری صدای افغان(آوا)، گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی در محفلی که به منظور اعلام حمایت قوم خروتی از این حزب و شخص خود آقای حکمتیار برگزار شده بود گفت: “ما از تمام اقوام افغانستان اتفاق و اتحاد میخواهیم، حق هر قوم باید برای شان داده شود، تعصب حرام است، از هر قوم دفاع میکنیم، حمایت کننده تمام مظلومین هستیم و از ظالم نفرت داریم روابط خود را با آنها قطع میکنیم حتا اگر قوم خودم هم باشد”.

حکمتیار اضافه کرد: “مردم افغانستان از جنگ خسته شده اند، فساد در نظام بیداد میکند، چهار میلیون افغان ما مهاجر شده و حالا “پول ندارند که به کشورشان برگردند زمین ها و خانه های شان غصب شده است.

رهبر حزب اسلامی با بیان این که در ۹۸ درصد مناطق پشتون نشین جنگ جریان دارد، گفت: “دشمن در افغانستان کامیاب شده است، بعضی از بزرگان پول مصرف می کنند و جنگ را دامن میزنند”.

رهبر حزب اسلامی خطاب به طالبان گفت: “جنگ را ختم کنید تمام کار را امریکا میکند ما را به جان همدیگر می اندازند آنها به هر دو طرف پول میدهد و هر دو طرف را توسط خودشان از بین میبرند”.

حکمتیار در اخیر صحبت هایش بیان کرد: “انتخابات باید به وقت معین خودش برگزار شود هر افغان واجد شرایط میتواند به فردی که صالح و امین باشد رای بدهد و هیچ کسی حق آنان را تلف کرده نمی تواند”.

Advertisements