تجاوز گروهی طالبان بالای یک زن در ولایت غزنی

این زن گفته است که طالبان وی را تهدید نموده اند که در صورت اطلاع دادن به کسی از این موضوع، وی را از بین خواهند برد.

محمد حنیف رضایی، سخنگوی لوای سوم اردوی ملی در غزنی به خبرگزاری اسپوتنیک گفت: “یک زن شوهر دار که خود را باشنده قریه اسفنده حومهء شهر غزنی معرفی میکند امروز در مقر فرماندهی کندک اول لوای اردوی آمده و اذعان میدارد که طالبان مسلح چندین روز متواتر بالای وی تجاوز گروهی انجام داده اند”.

این خانم که حدود ۴۵ سال سن دارد میگوید طالبان وی تهدید کرده اند، که اگر از این موضوع کسی اطلاع پیدا کند وی را خواهند کشت.

او امروز به مقر فرماندهی کندک اول مستقر در

PRT

مراجعه نموده و خواهان انتقال خود به خانهء امن شده است.

Advertisements