معمایی ناحل شده

دکتر- صفوی
ضرب المثل مشهوری داریم : ” اگر دل بسوزد ، ازچشم نابیناهم اشک میریزد”.
با اینکه همه میدانیم هیچ کس وهیچ کشوری هرگز به رضایی خدا بدون هدف وبدون درنظر داشت منافع ملی خویش کاری انجام نمیدهد ، ولی حد اقل عملکرد این هدف ، مشخص وقابل لمس باید بوده باشد که طرفین معامله به آن قناعت داشته باشند. بطور مثال کشوری چون فدراسیون روسیه درمدت خیلی ها کم توانست باتمام نیرو وقوت خویش پروژه طراحی شده به اسم « داعش» که میلیاردها دالر از شرق وغرب درآن بخاطر ازبین بردن دولت سوریه و حتی بیشتر از آن تغیر جغرافیایی درمنطقه سرمایه گزاری شده بود به باد فنآ دهد وپیروزی های اخیر نیروهای سوری با همکاری قوای روسی بیانگر این ادعایی من است که آخرین لانه تروریزم درهم کوبید . وحتی قرار است درآینده دولت وحاکمیت سوریه پیروزی قطعی خویش را ازلوث ترورزم ..اعلان بکند واسم داعش را ممکن است در این منطقه برای ابد دفن بکنند.
اما برعکس درافغانستان چندین سال است که امریکا – ناتو وحتی تقریبا اکثر کشورهای جامعه جهانی که تعداد شان قریب به 44 کشور میرسد، درضمن اینکه نتوانستند مشکل به اصطلاح 4 دانه پای لوچ طالب را حل کنند ، اما برعکس این فابریکه تروریستی طالب برآری از بطن خویش چند فرزند حرامی دیگری را به اسم داعش ، حزب تحریر… زایید وهرکدام شان درحال چوچه دادن اند . بنآ معلوم نیست که مردم افغانستان تا چه وقت سر نخ این گره کور را درمیابند تا جوابی برای حل این معما داشته باشند….!
من که نفهمیدم ،اما شما را نمیدانم…! ، بنآ بهتر است این معما را خودتان باقضاوت ودرک عینی که ازجامعه خویش دارید حل کنید

Advertisements