جنایات بشر ی ادامه دارد، شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهاد های دفاع از حقوق بشر گویا اجازه ندارند که دست به کار شودند.
همه مثل اشرف غنی آن را محکوم کرده وگذشتند!
در حالی که سر همه نخ ها در یک دست است.

برای کسانی که قلب ضعیف دارند، دیدین این گزارش تجویز نمی شود.

درین جا دو عکس جالب از رییس جمهور کنونی میانمار، که قبل از پیروزی ریاست جمهوری، در زمان ریاست اپوزیسیونی آن کشور، با بارک اوباما رییس جمهور پیشین ایالات متحده گرفته شده است، نیز دیده می شود.ن

 

Advertisements