آقای نور امروز اول عید در مراسم ادای نماز عید در بلخ سخنرانی می‌کرد.

او خطاب به حکمتیار گفت: “با داعش بیعت داری و در این شکی نیست که در کشتارهای دسته جمعی در افغانستان سهیم استی چون بیعت کردن به معنای تایید کردن، خدمت کردن و برای آن جان دادن است.”

نور گفت تمام اختلاف‌های قومی و مذهبی حکمتیار و واکنش‌های او در برابر شیعه‌ها و ایران هیچ پیامی ندارد، جز شیعه کشی و هزاره کشی.

او به رهبر حزب اسلامی هشدار داد که اگر بیعت‌اش را از داعش پس نگیرد، در هرجایی که سر بلند کند، سرش را بر زمین خواهد کوبید.

ویدیو بعد از دقیقه ی پنجم

Advertisements