از 450 جلد پاسپورت برای طالبان تا قصر و موترهای زرهی حکمتیار

1
سفارت افغانستان در قطر ٤٥٠ جلد پاسپورت به طالبان صادر كرده است.
منابع در سفارت افغانستان در قطر می گویند؛ که طی یکسال گذشته ٤٥٠ جلد پاسپورت به اساس سفارش شورای امنیت، براي رهبری طالبان صادر کرده اند.
این در حالی است که آسوشیتدپرس فاش کرد که رییس امنیت و مشاور شورای امنیت تقریبا همه روزه با رهبری طالبان در تماس اند.
بهار مهر

2
منزل (قصر) چند ميليون دالري كه در منطقه دارالامان كابل به اختيار گلبدين حكمتيار گذاشته شده است با پول سفارت امريكا در كابل خريداري شده است.
در مجموع ٢٧ عراده موتر زرهي و غير زرهي كه بالغ بر چندين ميليون دالر مي شود توسط سفارت عربستان سعودي خريداري و در اختيار گلبدين گذاشته شده است.
همچنان هزينه هاي برق، آب، مهماني هاي كوچك و بزرگ و هزينه تيل و ترميم موترهاي زرهي گلبدين حكمتيار مشتركاً از طرف سفارت انگليس و امريكا پرداخت مي گردد.
هوشنگ

(این خبر در بخش تلکس شایعات سایت شبکه اطلاع رسانی افغانستان نشر شده است)

Advertisements