بازداشت چهارتن در پیوند به درگیری مسلحانه در یک عروسی در کابل

ساعت نه سه شنبه شب مشاجره لفظی میان دوتن در مراسم عروسی در سالون عروسی خیبر در منطقۀ سلیم کاروان شهرکابل، به کشته شدن چهار تن و زخمی شدن دو تن دیگر انجامید

وزارت امور داخله از بازداشت چهارتن در پیوند به درگیری مسلحانه میان یک مقام بلند پایه دادگاه عالی و پسر قیام الدین کشاف، رییس شورای علمای کشور خبر می ‏دهد.

نجیب دانش، سرپرست دفتر سخنگوی وزارت امور داخله می‏گوید که مشاجرۀ لفظی میان این دوتن به درگیری مسلحانه انجامید که در نتیجۀ آن شش تن کشته و زخمی شدند.

آقای دانش در این باره اظهار داشت: «یک طرف قضیه کارمند ستره محمه است و یک طرف هم، پسر کشاف است.»

این در حالی است که بستگان جان باخته گان این رویداد می گویند که قربانیان هیچ پیوندی با درگیر شده گان نداشتند.

عبدالجلیل از بستگان یکی از قربانیان گفت: «آن ها فرعون استند که بالای هیچ کس رحم نمی کنند؛ نه بالای ریش سفید، نه بالای سر سفید و نه بالای طفل.»

سید میر سعدالدین نیز در میان جان باخته گان این رویداد است. پسر این مرد که افسر نیروهای هوایی  است می گوید که برادرش نیز در این تیر اندازی زخم برداشته است.

سید مجتبا، پسر سید میرسعدالدین و افسر قوای هوایی تصریح کرد: «ساعت ده و نیم بجه شب بود که برادرم زنگ زد و گفت پدرم زخمی شده، ما با عجله تا سر سرگ رسیدیم و سپس برادر دیگرم زنگ زد و گفت که پدرم شهید شده است.»

در این باره نتوانستیم دیدگای قیام الدین کشاف، رییس شورای علمای افغانستان را بگیریم و از کیستی کارمند بلند پایۀ دادگاه عالی نیز اطلاعی دردست نیست.

دو روز پیش از این رویداد، پسر کرام الدین کریم رییس فدراسیون فوتبال افغانستان نیز تکسی رانی که خانم بیمارش را به شفاخانه می بُرد، در سرک پانزدهم وزیر اکبرخان به سختی لت وکوب کرد.

.