انجمن والیان افغانستان از استاد عطا؛ حکومت از دسیسه‌ سازی‌های زهرآگین دست بردارد

انجمن والیان افغانستان در واکنش به رویدادهای اخیر در ولایت بلخ گفته که حلقاتی در ارگ با نفاق‌افکنی میان بزرگان اقوام به دنبال انحراف افکار عمومی بوده تا ناکامی حکومت را پنهان کنند.
به گزارش خبرگزاری جمهور؛ این انجمن، تحركات اخيرِ حكومت وحدت ملى به خاطر ترور شخصيت‌هاى ملى به خصوص دسيسه سازى عليه عطامحمد نور والی ولايت بلخ را دور از انصاف و توطئه‌ای ناکام خوانده است.
انجمن والیان افغانستان گفته، حكومت وحدت ملى كه در كارهاى اساسى وكليدى ناكام است به خاطر انحراف اذهان عامه با ذهنيت مردم بازى می‌كند.
در اعلامیه انجمن آمده:” در اين حالتى كه آتش جنگ و نفاق از هر گوشه وكنار سرزمين ما زبانه می‌كشد شاخه‌هاى حكومت ناكاره، ماجراجو و نا آشنا به عرف و رواج و سنت‌هاى جامعهء افغانى هر روزبه فكر ايجاد اختلاف و افتراق در ميان بزرگان اقوام و حكومت مداران كشور بوده كه بدبختانه موفقيت‌هاى اداره و حكومت‌دارى را در دامن زدن به نفاق ملى و بدنامى شخصيت‌هاى تاثيرگذار كشور جستجو می‌نمایند و اين عمل نادرست ايشان به معناى سطحى نگرى بر اقتدارملى شخصيت‌هاى ذینفوذ و كورخواندن سرخط روشن وفاق ملى افغانها است”.
انجمن والیان افغانستان، والی بلخ را یکی از والیان پرکار و موفق افغانستان خوانده و گفته که حلقاتی برای ترور شخصیت استادعطامحمد نور؛ آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ را وسیله رسیدن به هدف‌شان قرار داده و حیثیت و عزت آقای مهمند که فردی ساده‌اندیش و ساده دل و غیرسیاسی است را به بازی گرفته است.
این انجمن افزوده:” اگر مردمان دور و نزديك بنابر نبود معلومات تعبير و تفسير ديگرى دارند اما مردم ولايت بلخ كه از نزديك ناظر اوضاع خانه و كاشانه خود اند می‌دانند كه در زير اين كاسه چه نيم كاسه‌ای پنهان است كه می‌خواهند بستر آرام ومطمین بلخ را به فتنه و آشوب بسپارند”.
در اعلامیه آمده:”حكومت‌هاى بيكاره و ناكام هميشه كوشيده اند كه اذهان عامه را انحراف ببخشند تا مردم متوجه ناكامى‌هاى حكومت نگردند؛ رشوت، فساد، اوضاع نامساعد سياسى و نظامى، موج نارضایتی‌هاى مردم دستگاه مبتذل ناكام حكومت‌دارى را وادار ساخته است تا از طرق مختلف ذهنيت ها را با ترور شخصيت بزرگان كشور مسير ديگرى بخشند”.
انجمن والیان افغانستان، حمایت قاطع خود را از والی بلخ اعلام کرده و تاکید نموده که آنان هيچ‌گاهی به دسيسه سازان درون حكومت اجازه نمی‌دهند كه سبب استحقار شخصيت‌هاى ملى چون والى دلسوز بلخ و ساير واليان افغانستان گردند.
این انجمن همچنان از حکومت خواسته تا از دسيسه سازى‌ها ونفاق افکنى‌هاى زهر آگين دست برداشته، تا از فرصت‌هاى كه زمينه اتصال حكومت و مردم را ميسر مي‌گرداند، به خاطر زدودن فاصله‌هاى بين حكومت و مردم ،با تدبير و تامل، استفاده بهينه به عمل آيد.
گفتنی است که هفته گذشته، آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ به اتهام دست داشتن در فساد از نیروهای امنیتی بازداشت شد. آقای مهمند هنگام بازداشت که او را افراد مسلح غیرمسوول همراهی می‌کردند با نیروهای امنیتی درگیر شد. در این درگیری چند نفر کشته و زخمی شدند.
پس از آن والی بلخ با ارسال نامه ای به نهادهای دادستانی، ارگان‌های محلی، اداره امور، امنیت ملی، وزارت داخله، یونما و کمیسیون حقوق بشر دلایل و چگونگی بازداشت آصف مهمند عضو شورای ولایت بلخ را فاش کرد. در این نامه به ۱۲ مورد از فریبکاری، جعل و تزویر اسناد از سوی آقای مهمند اشاره شده بود.
آقای نور همچنان تاکید کرد که حلقاتی با دسیسه‌سازی علیه او به دنبال ناامن ساختن ولایت بلخ اند.
ژنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری؛ حاجی محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی، صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه و بسیاری از شخصیت‌های سرشناس ملی و سیاسی و شماری از نهادهای سیاسی و مدنی نیز رویدادهای اخیر در بلخ را دسیسه ای حلقاتی علیه والی بلخ خوانده و حمایت قاطع خود را از استاد عطامحمد نور اعلام کرده‌اند.
خبرگزاری جمهور- کابل

Advertisements