هیچ آموزگاری بدون اجازه از حزب اسلامی حق آموزش در ولسوالی چاه آب تخار را ندارد.

 به گزارش سایت همایون به نقل از سلام وطندار، افراد مسلح بشیر قانت، فرمانده حزب اسلامی در ولسوالی چاه آب ولایت تخار به آموزگاران 4 مکتب که درحوزه سمتی شمال فعال هستند هشدار داده است که بدون داشتن اجازه نامه از بشیر قانت نمی توانند به کارشان ادامه دهند

.

آموزگار مکتب احمد خان می گوید که از یک ماه بدینسو از ترس تفنگداران وابسته به بشیر قانت نمی‌توانند به مکتب بروند.

قبل از این نیز جنگجویان حزب اسلامی وابسته به بشیرقانت به مسجد جامع چاه آب حمله کردند که در نتیجه آن ده‌ها نمازگزار کشته و زخمی شدند؛ سخنگوی حزب اسلامی از این فرمانده حمایت کرده بود.

آگاهان بر این باروند که همسویی اشرف غنی با حکمتیار باعث شده که با وجود امضای توافقنامه صلح و حضور قانونمند وی در پایتخت، حزب اسلامی با پشت پا زدن به مواد توافقنامه به فعالیت‌ های نظامی خود در شمال افغانستان ادامه دهد.

Advertisements