سخنرانی و پرسش و پاسخ وزیر خارجه روسیه

کشورها برای امنیت خود

به سلاح اتمی پناه می برند

به گزارش سایت همایون بنقل از تلویویون خبری “روسیه 24” لاورف وزیر خارجۀ روسیه، روزگذشته در یک اردوی دانشجوئی که در یکی از استانهای روسیه بنام ولادیمیرسکی تشکیل شده حضور یافت و در یک جلسه سخنرانی و پرسش و پاسخ، نگاه نوینی را نسبت به آینده جهان ترسیم کرد. او گفت:

بشریت برهۀ پر تلاطمی را می گذراند. من این برهه را مرحله عبور کشورهای از جهت اقتصادی در حال رشد و در حال قد برافشاندن می دانم و معتقدم این برهه و این مرحله گذرا، مرکز ثقل جهانی را تغییر خواهد داد. البته باید بدانیم که این پروسه که جغرافیای سیاسی جهان را تغییر خواهد داد طولانی است. طولانی است به این دلیل که نیروهائی هستند که نقش بازدارنده دارند و نمی خواهد اجازه بدهند جهان چند قطبی شکل بگیرد.

لاورف در بخش دیگری از سخنرانی خود که توام شد با پرسش و پاسخ دانشجوئی، در چاسخ به سئوالی که از وی در باره مخالفت های امریکا با برجام شد گفت:

روسیه، “برجام” را یکی از دستآوردهای مهم جهانی در دوران اخیر میداند و به همین دلیل ما عمیقا متاسفیم از مواضع کنونی امریکا در برابر این توافق جهانی.

از لاورف درباره سرانجام صدام حسین و معمرقذافی سئوال شد که او اشاره به امنیت جهانی کرد و گفت:

روسیه در پی آنست که تصور و تفکر ” فقط سلاح اتمی ضامن حفظ امنیت است” را تغییر دهد. هر کشوری باید قادر به حفظ امنیت خود بدون پناه بردن به سلاح اتمی بشود.

Advertisements