مقام‌های دولت افغانستان تلویحا اذعان کرده‌اند که امضای توافق نامه صلح با حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار، برای دولت و شهروندان این کشور کدام تغییر مثبت در قبال نداشته است.
جاوید فیصل معاون سخنگوی داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، می‌گوید که دولت افغانستان و شهروندان کشور توقع دارند که هرگاه یک گروه جنگی دست از مخالفت مسلحانه می کشد و به روند صلح می‌پیوندد، میزان خشونت های مسلحانه کاهش یافته و وضعیت امنیتی بهبود یابد، اما در غیر این صورت صلح با گروه های جنگی هیچ اقدام مثبت نمی تواند به حساب بیاید.
جاوید فیصل می گوید: «بحث هایی که در باره پروسه صلح یادآوری می‌شود یا صلحی که ما قبلاً با حزب اسلامی داشتیم، یک مسأله بسیار مهم در آن این است که باید یادآوری شود. هر گروه جنگی که امروز به پروسه صلح می پیوندد مردم افغانستان از پیوستن این گروه ها توقع دارند که تأثیرات مثبت برامنیت افغانستان داشته باشد. اگر گروه‌های جنگی به پروسه صلح می‌پیوندند و در آن صورت هیچ تغییری ویا تأثیر مثبتی بر امنیت افغانستان نمی‌داشته باشد، به این معناست که شاید این یک‌جا شدن به پروسه یک بحث مثبتی نبوده و توقعی که ما از آن داشته‌ایم آن را بدست نمی‌آوریم. بنا ضرورت است هرگروهی که به روند صلح یکجا می‌شود تأثیرات مثبت بر امنیت افغانستان داشته باشد.»
جاوید فیصل که در یک کنفرانس خبری صحبت می کرد، تلویحا به اظهارات دروغین گلبدین حکمتیار مبنی بر حمایت از نظام و تقویت دولت افغانستان نیز واکنش نشان داد.
او گفت، گروه‌هایی که طی شانزده سال اخیر زیر سایه و چتر نظام و دولت زنده‌گی کرده، به مراتب بیشتر از آن عده گروه ها و افرادی که خارج از چتر حمایتی و سایه دولت بوده اند، به نظام پابندی دارند و متعهد به تقویت دولت و نظام هستند.
سخنگوی ریاست اجرایی در حالی چنین اظهارات را بیان می کند که گلبدین حکمتیار پس از نزدیک به سه ماه حضور خود در کابل، بارها مدعی شده که حزب اسلامی خواهان تقویت دولت و نظام است. او هم چنین ادعا کرده که این حزب طرفدار تأمین صلح و ثبات در افغانستان است آرمان ملی.

Advertisements